Image

Оцінка фізичного розвитку та основного обміну в підлітків 14-15 років

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради Волинської області»

Автор: Каштанова Вікторія Олександрівна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Волинська

Опис:

Робота присвячена вивченню фізичного розвитку та основного обміну в підлітків 14 ˗ 15 років, які проживають у м. Луцьку й навчаються в 9-х класах гімназії № 18. Обстежено 61-го школяра, з них 23 хлопці та 38 дівчат. Отримані результати показали, що фізичний розвиток підлітків за довжиною та масою тіла знаходився в межах вікової норми. Обстежені підлітки переважали за показниками фізичного розвитку однолітків за 2013 рік, що підтверджено статистично. За індексом Кетле ІІ фізичний розвиток 57% підлітків був гармонійним, проте у 43% були відхилення від вікової норми як у бік зростання, так і зниження маси тіла відносно довжини. У цих школярів виявлено сповільнення основного обміну. Функціональний стан серцево-судинної системи підлітків знаходиться на середньому та нижче середнього рівнях.