Image

Реактивність системи мікроциркуляції крові у студентів на фізичне навантаження та дихальну пробу

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області

Автор: Чурсіна Анастасія Валеріївна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Запорізька

Опис:

Мікроциркуляторна ланка – складова серцево-судинної системи, у якій реалізується транскапілярний обмін і від якої залежить трофіка кожного мікрорегіону тканини та органа. Метою дослідження був аналіз індивідуально-типологічних особливостей мікроциркуляції крові у студентів під час фізичного навантаження та пробу з затримкою дихання. За допомогою ЛДФ-метрії у осіб юнацького віку були виявлені три типи мікроциркуляції крові: нормоемічний тип, гіперемічний тип, гіпоемічний тип. Динаміка показників мікроциркуляції крові демонструє, що під впливом фізичних навантажень у людини створюються значні функціональні резерви для перерозподілу крові і для більш досконалого внутрішньоорганного капілярного кровотоку. Отримані дані надають оцінку функціональному стану системи мікроциркуляції крові організму студентів при фізичних навантаженнях, відкривають перспективи поглибленого вивчення наслідків використання інтенсивних фізичних тренувань, функціональних порушень і виникнення патологічних процесів. Встановлено, що різний рівень реактивності у досліджуваних на пробу із затримкою дихання обумовлений індивідуально-типологічними особливостями мікроциркуляції крові.