Image

Сприйняття оптичних ілюзій старшокласниками математичного та лінгвістичного профілю навчання

Навчальний заклад: Бориспільський навчально-виховний комплекс «Гімназія Перспектива» загальноосвітня школа І –ІІ ступенів імені Володимира Мономаха Київської області

Автор: Валько Яна Ігорівна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Київська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному дослідженню та експериментальному підтвердженню застосування зорових ілюзій як додаткового інструменту по визначенню профілю навчання серед старшокласників. На сьогоднішній день питання є маловивченим, не зважаючи на те, що досліджень і наукових праць, присвячених цьому питанню досить багато. Це питання вивчають філософи, психологи, фізіологи, фізики, математики, біологи, медики й навіть астрономи. Тому важливим залишається розширення та поглиблення знань у цьому напрямку. Досліджено психологічні особливості сприйняття й переробки візуальної інформації старшокласниками. Результати дослідження були піддані обрахуванню непараметричного статистичного критерію Манна - Уітні, що використовується для оцінки різниці між двома вибірками за рівнем будь-якої ознаки, виміряної якісно, що дозволяє виявити відмінності в значенні параметра між малими вибірками. Результати дослідження підтверджують гіпотезу про застосування ілюзій як додаткового інструменту для діагностики та визначенню профільного спрямування старшокласників.