Image

Особливості сприйняття запахів та смаків прянощів нюховими та смаковими аналізаторами людини

Навчальний заклад: Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

Автор: Білокур Неля Вячеславівна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Сумська

Опис:

У ході дослідження було з’ясовано теоретичні аспекти структурно-функціональної організації сенсорних систем нюху та смаку. Спільними для обох аналізаторів є: 1. наявність 3-х відділів: рецепторного, провідникового та центрального; 2. хеморецептори у складі і нюхового, і смакового аналізатора дуже чутливі; 3. відчуття залежать від хімічної структури та концентрації речовин, що на них діють; 4. досліджувані аналізатори здатні до адаптації. У практичній частині експериментально досліджено особливості сприйняття смаків та запахів окремих прянощів людьми різних категорій (за віком, статтю, професією, наявністю шкідливих звичок). Проаналізовано досвід вживання прянощів в якості харчових добавок. Виявлені причини різних порогів чутливості до сприйняття смаків та запахів прянощів. Доведено, що на сприйняття запахів впливають концентрація пахучої речовини; стан здоров’я слизової оболонки; тренованість рецепторів; наявність шкідливих звичок.