Image

Вплив лазерного опромінення на інтенсивність росту та активність компонентів системи біотрансформації ксенобіотиків тканини новоутворення організму-пухлиноносія

Навчальний заклад: Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Чернівецької територіальної громади

Автор: Кеца Діана Віталіївна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: Чернівецька

Опис:

Наукова робота присвячена вивченню впливу лазерного опромінення на інтенсивність росту та систему біотрансформації ксенобіотиків пухлини. У роботі показано, що найбільший антиканцерогенний вплив на інтенсивність росту пухлини має щоденне чотирихвилинне лазерне опромінення в ділянку росту новоутворення, що проявляється гальмуванням темпів росту пухлини на 64 % та більше ніж у 3 рази зниженням коефіцієнта маси пухлини в логарифмічну фазу її росту. При цьому в пухлинній тканині зміни функціонування компонентів І фази біотрансформації ксенобіотиків, проявляються зниженням вмісту цитохрому Р450 та b5 з одночасним підвищенням активності цитохрому Р450 та NADРH-цитохром Р450 редуктази. Водночас знижується активність глутатіон-S-трансферази – ензима ІІ фази. У стаціонарну фазу за дії лазера деструктивні зміни в пухлинній тканині посилюються, що лежить в основі протипухлинної дії лазерного опромінення.