Image

Оцінка функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників мишей BALB/C при гострому та хронічному опроміненні у різних дозах

Навчальний заклад: Гімназія №109 імені Т. Г. Шевченка Печерського району міста Києва

Автор: Хренова Ксенія Олексіївна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Біологія людини

Область: м. Київ

Опис:

Наукова робота виконана з метою дослідження морфофункціональних особливостей гемопоетичних клітин-попередників мишей BALB/C при гострому та хронічному опроміненні у різних дозах. Для дослідження були розроблені унікальні моделі опромінення експериментальних тварин, які є найбільш наближеними до умов Чорнобиля. Виготовлені препарати периферійної крові та кісткового мозку використовувалися для оцінки стану гемопоетичної системи, яка зазнала суттєвих змін під впливом іонізуючого випромінювання. Також визначалася ефективність колонієутворення за допомогою проведення культивування клітин кісткового мозку мишей у дифузійних камерах in vivo. У результаті дослідження спостерігався значний негативний вплив радіації на систему кровотворення: з'явилася велика кількість атипових форм еритроцитів та лейкоцитів, спостерігалися зміни у співвідношеннях між різними типами клітин, а ефективність колонієутворення була пригніченою в усіх групах опромінених мишей. Отримані дані з цієї наукової роботи можуть бути використані як підґрунтя для розробки критеріїв оцінки ступеня ураження організму внаслідок опромінення.