Image

Сучасний стан рідкісних первоцвітів Хортицького балкового комплексу

Навчальний заклад: Запорізька загальноосвітня школа № 51 Запорізької міської ради Запорізької області

Автор: Польська Анна Ігорівна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Ботаніка

Область: Запорізька

Опис:

Районом наших досліджень став Хортицький балковий комплекс, який розміщений територіально поблизу і в межах Хортицького району міста Запоріжжя, та включає балки Канцерівську, Щавлеву, Суху, Вирву і Гадючу, які в тій чи іншій мірі зазнали антропогенного впливу. Досліджувані території Хортицького балкового комплексу, хоча й незначні за площею, проте вони є особливо важливі як осередки природної флори з численними ендемічними видами. Із п’яти досліджуваних балок найбільшу природну цінність має балка Канцерівська, а в межах м. Запоріжжя – це балка Гадюча. Свої польові дослідження 2018-2021 рр. у балках Хортицького комплексу ми присвятили вивченню шести видів первоцвітів, які занесені до Червоної книги України, і масово квітнуть із середини березня до початок травня. Це такі рідкісні первоцвіти як тюльпани гранітний та дібровний, горицвіт волзький, шафран сітчастий, сон лучний, брандушка різнокольорова. Загальна чисельність і щільність популяцій «червонокнижних» первоцвітів у Хортицькому балковому комплексі невисока. Усі рідкісні первоцвіти потребують регулярного контролю за станом їх популяції. Лише у балці Канцерівській, яка віддалена на 1,5 км від житлового масиву Хортицького району Запоріжжя, популяції чотирьох видів «червонокнижних» первоцвітів чисельні та стабільні.