Image

Адвентивна флора міста Пустомити

Навчальний заклад: Пустомитівський заклад загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів імені Василя Кучабського Пустомитівської міської ради Львівської області

Автор: Крохмальна Тетяна Ігорівна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Ботаніка

Область: Львівська

Опис:

Одним із наслідків негативного впливу діяльності людини на природні флори планети є їх біологічне забруднення видами адвентивних рослин. Враховуючи важливу роль видів заносних рослин у сучасному флорогенезі різних регіонів дослідження адвентивної флори набуло особливої актуальності. Одночасно слід зазначити, що як флора в цілому, так і адвентивна флора міста Пустомити й до цього часу залишається недостатньо дослідженою. Мета роботи полягає у виявлені, вивченні та дослідженні адвентивної флори міста Пустомити. Під час проведення робити було поставлено такі завдання: виявити та визначити адвентивні види рослин за видовими ознаками; провести їх аналіз; класифікувати за часом та способом занесення, за ступенем натуралізації; скласти карти поширення адвентивних видів рослин на території міста. В результаті проведених досліджень у флорі міста Пустомити нами виявлено 31 адвентивний вид, які об’єднані у 16 родин.