Image

Сучасний стан та перспективи збереження ценопопуляцій оставника одеського (Gymnospermium odessanum (DC.) Takht.) – релікта та ендеміка типчаково-ковилового степу Миколаївщини

Навчальний заклад: Василівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Снігурівської міської ради Миколаївської області

Автор: Лучків Тетяна Віталіївна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Ботаніка

Область: Миколаївська

Опис:

Науково-дослідницький проєкт присвячено дослідженню та аналізу сучасного стану ценопопуляцій Gymnospermium odessanum у культурі та природі (на території ландшафтного заказника місцевого значення «Івано-Кепине» та на околиці села Новокандакове Снігурівського району Миколаївської області), виявленню причин зникнення, з’ясуванню перспектив збереження та закономірностей переселення за межі природного ареалу. У 2016 р. проведено інтродукцію G. оdessanum на навчально-дослідну ділянку. На основі досліджень, упродовж 2017-2020 років, зроблено порівняльний аналіз біоморфологічних, еколого-ценотичних особливостей: просторової, вікової, віталітетної структури природних та інтродукційної ценопопуляцій. Виявлено, що у G. оdessanum повний життєвий цикл. В його онтогенезі виділено чотири вікові періоди та десять вікових станів. Досліджувальні ценопопуляції є рівноважними та нормальними повночленними. У природі вони лівобічні. У культурі популяція центрована. Досліджено фенофази та виявлено головні адаптаційні ознаки G. оdessanum - довготривалий онтогенез, ефемероїдний тип розвитку та досить широка екотопологічна пластичність. Встановлено, що у природі 60 % особин G. оdessanum зростає на кам’янистих ґрунтах, 22 % - на вапнякових і 19 % - на глинистих. Аналіз вікової динаміки у природі показав поступове зменшення кількості рослин усіх вікових станів, крім субсенільних та сенільних- біля обох сіл, іматурних біля Івано-Кепине, та віргінільних - біля Новокандакове. У культурі спостерігається позитивна динаміка, тут кількість рослин усіх вікових станів збільшилася загалом на 15%. Упродовж 2018-2020 років кількісний склад ценопопуляції на околиці с. Івано-Кепине зменшився на 21,3 %, поблизу с. Новокандакове - на 16,3 %. Виявлено, що у природному середовищі відтворення виду відбувається досить повільно, оскільки кількість вегетативних особин перевищила кількість генеративних на околиці с. Івано-Кепине - на 48%, біля с. Новокандакове - на 30%. У культурі, навпаки, кількість генеративних рослин на 8% більша, ніж вегетативних. З’ясовано, що якісні віталітетні показники природних ценопопуляцій вищі за інтродукційну на 9%, проте, кількісні показники - на 41% нижчі. Встановлено, що довготривале формування генеративних органів, значна перевага вегетативних пагонів над генеративними, скорочення кількості генеративних рослин, зниження реальної продуктивності генеративних бруньок, низька схожість насіння та негативний вплив людини можуть поставити під загрозу існування виду на даних територіях. В результаті роботи з’ясовано, що вікова динаміка, якісні та кількісні віталітетні показники природних та інтродукційної ценопопуляцій G. оdessanum відрізняються між собою та залежать від метеорологічних умов кожного конкретного року, наявності комах-запилювачів, типу ґрунтів, місця знаходження на території балок та ступеня антропогенного впливу.