Image

Характеристика рослинності заплави річки Ворскла на ділянках з різним рекреаційним навантаженням

Навчальний заклад: Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Охтирської міської ради Сумської області

Автор: Харченко Любов Віталіївна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Ботаніка

Область: Сумська

Опис:

Досліджувані ділянки, заплави р. Ворскла знаходяться на однаковій відстані від міста Охтирка, мають слабо хвилясту поверхню, на лучних та лучно-болотнх ґрунтах, з алювіальними піщаними та супіщаними відкладами, які відіграли значну роль у створенні передумов для формування рослинного покриву. Робота присвячена дослідженню рослинності заплави річки Ворскла у районі с. Доброславівка та с. Залужани на ділянках з різним рекреаційним навантаженням. На ділянці у районі с. Доброславівка, що знаходиться під значним рекреаційним навантаженням виявлено 42 види рослин які належать до 15 родин. Найчисельніша родина злакові, до складу якої належить 17 видів. На ділянці у районі с. Залужани, яка не є зоною відпочинку, було виявлено 53 види рослин, що належать до 22 родин. Найчисельніша родина Злакові, до складу якої належить 16 видів. Для порівняння видового складу рослин на 2 ділянках було розраховано коефіцієнт диференційності. Встановлено, що ступінь відмінності видового складу рослин на досліджуваних ділянках з різним рекреаційним навантаженням становить 36%. Спільними видами для обох ділянок є види родини злакових.