Image

Вплив фізичного навантаження на морфофункціональні показники крові організму спортивних коней

Навчальний заклад: Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3 Львівської області

Автор: Уралова Ольга Степанівна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Ветеринарія та зоотехнія

Область: Львівська

Опис:

Важливу роль при визначені фізіологічного статусу тварин, відіграє дослідження показників морфологічного складу крові, як еритроцитопоезу так і лейкоцитопоезу, оскільки вони відображають стан здоров’я тварин. Моніторинг тренувального процесу, визначення індивідуальних особливостей фізичного навантаження у спортивних коней дозволяє: забезпечити індивідуальний підхід до планування тренувальних навантажень, виявити ознаки перетренованості на ранніх стадіях, підтримувати функціональний стан організму спортивного коня на високому рівні. На даний час в літературі є багато наукових робіт, присвячених і спрямованих на формування і становлення гематологічного статусу спортивних коней. Однак питання взаємозв'язку між фізіологічними показниками крові і працездатністю, залишилися недостатньо вивченими.