Image

Використання засобів сенсорної та арттерапії для стимулювання позитивних емоцій у дітей з розладами аутичного спектра

Навчальний заклад: Новопразький навчально-виховний комплекс Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області

Автор: Руда Дарія Миколаївна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Валеологія

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено актуальній проблемі порушення розвитку емоційної сфери у дітей з розладами аутичного спектра, пошуку ефективних засобів стимулювання позитивних емоцій у таких дітей упровадженням методів сенсорної та арттерапії з використанням роботизованих пристроїв. Здійснено теоретичне узагальнення досліджуваної проблеми; розроблено роботизовані пристрої, побудовані на принципі використання сенсорної та арттерапії; впроваджено в програму індивідуальних занять з розвитку наочно-образного мислення у дітей з розладами аутичного спектра; описано організаційні аспекти використання роботизованих систем під час корекційної роботи з досліджуваними дітьми. Експериментально підтверджено ефективність застосування у корекційній роботі з досліджуваними дітьми роботизованих пристроїв, побудованих на принципах використання сенсорної та арттерапії: відбулися позитивні зміни у стабілізації позитивних емоційних проявів на взаємодію з оточуючими; у показниках колірної шкали; у відсотковому розподілі досліджуваних дітей за рівнями прояву почуттів. Узагальнено результати використання роботизованих систем «Дотик», «Чарівні краплі», «Створи мелодію», робота-художника для стимулювання позитивних емоцій у дітей з розладами аутичного спектра. Розроблено практичні рекомендації для педагогічних працівників, психологів та терапевтів щодо можливості використання роботизованих систем на корекційних заняттях з елементами сенсорної та арттерапії з дітьми з розладами аутичного спектра.