Image

In silico дослідження потенційної ролі ряду сполук класу N-ацилетаноламінів як інгібіторів Е-протеїну коронавірусу SARS-CoV-2

Навчальний заклад: Спеціалізована школа № 89 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району міста Києва

Автор: Трач Адам Тарасович

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Валеологія

Область: м. Київ

Опис:

У зв’язку з виникненням пандемії COVID-19, особливої актуальності набувають пошук активних біологічних сполук, що здатні володіти антикоронавірусними властивостями та розробка на їх основі, здебільшого нетоксичних, лікарських засобів. В даній дослідницькій роботі в експерименті in silico, вивчалася потенційна можливість ряду сполук класу N-ацилетаноламінів (NAEs) відігравати роль інгібіторів Е-протеїну коронавірусу SARS-CoV-2. Основна мета полягає у дослідженні здатності NAEs зв’язуватися з активним центром Е-протеїну коронавірусу SARS-CoV, і як результат, визначити найбільш перспективну сполуку для подальших досліджень коронавірусу in vitro на клітинних моделях. Для досягнення цього завдання, було проведено підготовку просторових структур NAEs та пентамерної структури білка Е у програмі AutoDockTools 1.5.6. Далі за допомогою методу молекулярного докінгу проведено теоретичну оцінку взаємодії NAEs з активним центром Е-протеїну коронавірусу SARS-CoV. Пізніше, використавши програму AutoDock Vina 1.1.2, визначено афінність та константу інгібування кожної взаємодії. У результаті було встановлено здатність всіх досліджуваних NAEs зв’язуватися з Е-протеїном коронавірусу SARS-CoV. Проте, найкращі показники проявляє N-стеароїлетаноламін (найменша вільна енергія зв’язування -7,0 ккал/моль, константа інгібування 7,4 х 10-6 М), що підтверджує припущення про потенційну можливість використання N-стеароїлетаноламіну з метою впливу на коронавірус SARS-CoV-2 в організмі.