Image

Морфолого-фізіологічні особливості Tillia Cordata Mill. в умовах урбогенного середовища міста Луцька

Навчальний заклад: Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області

Автор: Балашова Валерія Олександрівна

Відділення: Хімія та біологія

Секція: Загальна біологія

Область: Волинська

Опис:

Проєкт присвячено дослідженню рівня аерозабруднення міста Луцька шляхом вивчення впливу полютантів на липу серцелисту. Дослідження вегетативних органів липи серцелистої показало, що кількісні та морфометричні показники клітин епідерми, продихів та вміст пігментів у фотосинтезуючих органах суттєво відрізняються на ділянках з різним ступенем аерозабруднення. Аналіз генеративних органів липи серцелистої засвідчив про наявність тератоморф квіток, тичинок, пророслих пилкових трубок та найбільшу кількість стерильних пилкових зерен у липи, що зростає в умовах найбільшого рівня аерозабруднення. Проведені дослідження показали, що рівень аерозабруднення міста Луцька дійно перебуває в досить критичному стані, в той же час липа серцелита досить точно та чутливо реагує на вплив полютантів. Це дає змогу рекомендувати її в якості біоіндикатора атмосферних забруднень.