Image

Систематичний аналіз раритетної фракції флори природного заповідника "Єланецький степ"

Навчальний заклад: Миколаївський економічний ліцей № 2 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Автор: Мельник Вадим Володимирович

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Екологія

Область: Миколаївська

Опис:

Всебічне вивчення флори окремих регіонів є необхідним адже це є передумовою поглибленого пізнання сучасного стану біологічного різномаїття флори на популяційно-видовому та ценотичному рівнях. Через це робота на зазначену тему має неабияке практичне значення щодо вивчення природного фонду Миколаївщини. Степи –  своєрідні екосистеми, які знаходяться у стані нестійкої рівноваги і є дуже динамічними. На території Природного заповідника «Єланецький степ» - завдяки його специфічному розташуванню, особливостям гідрологічних, орологічних і едафічних умов, утворилися унікальні степові комплекси, які відрізняються значним видовим та ценотичним різноманіттям, екологічною та генезисною неоднорідністю. Також на території природного заповідника зростає  велика кількість зникаючих і рідкісних видів рослин – раритетна фракція флори. В останні роки територія «Єланецького степу» зазнає інтенсивного антропогенного впливу, що несе негативний характер і впливає на природні комплекси, особливо на раритетну фракцію. Для збереження рідкісних видів було проведено дослідження раритетної фракції флори вищих судинних рослин природного заповідника «Єланецький степ» і виконано її всебічний аналіз, встановлено і вивчено її склад та поширення на досліджуваній території.