Науково-Дослідницькі секції: Математика

Card image

Функціональні рівняння та методи їх розв'язування...

Автор(ка) : Юрченко Максим Олександрович

Ідея створення проєкту "Функціональні рівняння та мет...

Card image

Мінімізація булевих функцій...

Автор(ка) : Мельник Марина Олегівна

Темою мого дослідницького проєкту було дослідження бу...

Card image

Про одну арифметичну функцію, пов'язану з сумою цифр чи...

Автор(ка) : Гечу Іван Васильович

У роботі досліджуються властивості арифметичних функ...

Card image

Застосування методу областей при розв’язанні нерівно...

Автор(ка) : Береснєва Анастасія Тимофіївна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню особливостей...

Card image

Послідовність Ka,b

Автор(ка) : Лозовий Владислав Валерійович

Наукова робота про застосування послідовностей у теор...

Card image

Складні радикали

Автор(ка) : Антипенко Ілля Євгенович

Роботу присвячено дослiдженню та систематизацiї задач,...

Card image

Простіші алгебраїчні рівняння в групі перестановок...

Автор(ка) : Бублик Анатолій Сергійович

У даному проєкті досліджувалась розв'язність простіши...

Card image

Вписаний еліпс Штейнера

Автор(ка) : Рарова Єва Олегівна

Дана наукова робота присвячена дослідженню унікально...

Card image

Ймовірнісний аналіз бінарної гри з однорідною системо...

Автор(ка) : Шестаковська Яна Вікторівна

Робота присвячена проблемі аналізу ігрових ситуацій й...

Card image

Ендотип та ендоспектр графів малих порядків...

Автор(ка) : Нескрьоба Олександр Олександрович

Пріоритетним напрямком досліджень в алгебрі слугують ...

Card image

Нестандартні методи розв'язування ірраціональних рів...

Автор(ка) : Пачковська Христина Михайлівна

Науково-дослідницьку роботу присвячено аналізу метод...

Card image

Задачі з декількома параметрами...

Автор(ка) : Устичук Марія Віталіївна

У роботі розглядається ряд прикладів рівнянь та систе...

Card image

Метод конструтивної побудови умови задачі...

Автор(ка) : Безперстов Роман Сергійович

У науково-дослідницькій роботі розглянуто цікаві і ск...

Card image

Метод екстраполяції на основі динамічних характерист...

Автор(ка) : Турбал Богдан Юрійович

Задачі, пов’язані з прогнозуванням економічних, ек...

Card image

Дослідження площі трикутника...

Автор(ка) : Глазунова Ольга Дмитрівна

У роботі ми дослідили можливість застосування методу ...

Card image

Функціональні ряди та їх збіжність...

Автор(ка) : Машталяр Віктор Степанович

Науково-дослідницьку роботу присвячено вивченню поня...

Card image

Лінійне неявне різницеве рівняння 1-го порядку в деяки...

Автор(ка) : Гуркіна Олена Михайлівна

Теорія неявних лінійних різницевих рівнянь з цілими к...

Card image

Розв'язування геометричних задач координатним і векто...

Автор(ка) : Іванова Дар'я Олегівна

Проєкт представляє собою розкриття сутності й значенн...

Card image

Властивості можливих контрприкладів до гіпотези Сейм...

Автор(ка) : Наливайко Ілля Ігорович

Дослідницький проєкт присвячено вивченню властивосте...

Card image

Розфарбовані коси та способи їх заплітання...

Автор(ка) : Самелюк Анастасія Сергіївна

У роботі є визначення елементарних кіс, розфарбованих ...

Card image

Навколо теореми Бормука про розбиття плоских фігур...

Автор(ка) : Спіжавка Ірина Тарасівна

Робота присвячена аналізу двовимірного випадку пробл...

Card image

Бісектриси, висоти, медіани окремих видів рівнобедрен...

Автор(ка) : Васильченко Карина Анатоліївна

Дослідницький проєкт присвячено криволінійним трикут...