Науково-Дослідницькі секції: Філософія

Card image

Ціннісно-смислові аспекти "Я-концепції" української мо...

Автор(ка) : Касьян Софія Валентинівна

Дослідницька робота присвячена ціннісно-смисловій сф...

Card image

Філософія Рене Декарта у контексті сучасного французь...

Автор(ка) : Тіторенко Ілля Вадимович

Робота присвячена окресленню сучасних французьких те...

Card image

Суспільство споживання: сучасні теорії...

Автор(ка) : Гриб Олександра Юріївна

Мета роботи полягає в проведенні системного соціально...

Card image

Феномен соціальної солідарності й згуртованості бага...

Автор(ка) : Поліщук Катерина Віталіївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу феномену соці...

Card image

Філософська категорія істини в концепції фільму "Чорн...

Автор(ка) : Забавський Назар Ігорович

Дослідницьку роботу представлено таким чином, що спер...

Card image

Історико-культурологічний аналіз сутності грошей: філ...

Автор(ка) : Бурдело Єлизавета Сергіївна

Представлений мною постер стисло відображає зміст про...

Card image

«Людська похибка» у філософії абсурду Альбера Камю...

Автор(ка) : Ховрак Олександра Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу категорії «лю...

Card image

Ідеї кордоцентризму у філософській спадщині П.Юркевич...

Автор(ка) : Ожиговецька Олеся Ігорівна

Метою дослідження є здійснення історико-філософськог...

Card image

Маркери правової свідомості та ідентичності у філософ...

Автор(ка) : Лопатка Олена Ігорівна

Дослідницький проєкт присвячено аналізу творчої та пу...

Card image

Маніпулювання масовою свідомістю в умовах гібридної в...

Автор(ка) : Мороз Назарій Богданович

Тема мого проєкту " Маніпулювання масовою свідомістю в...

Card image

Дослідження експериментальним методом естетичної тео...

Автор(ка) : Хукаленко Дмитрій Андрійович

Критика здатності судження Іммануїла Канта - це не тіл...

Card image

Філософія сучасного лібералізму...

Автор(ка) : Гродська Вікторія Олександрівна

У проєкті простежено еволюцію політико-правової думк...

Card image

IT-метафорика як засіб осмислення реальності...

Автор(ка) : Соколова Евіліна Олексіївна

Дослідження присвячено виявленню особливостей і меж з...

Card image

Проблема сенсу життя в пограничних ситуаціях ХХ-ХХІ ст...

Автор(ка) : Менчинська Марина Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу проблеми сенс...

Card image

Проблеми тілесної ідентифікації в умовах суспільства ...

Автор(ка) : Оніщенко Дмитро Ігорович

У дослідженні узагальнено різні підходи до проблеми т...

Card image

Проблема чуттєвого у філософській антропології...

Автор(ка) : Плитчук Антоніна Андріївна

Робота «Проблема чуттєвого в філософській антрополог...

Card image

Анатомія концепту страждання...

Автор(ка) : Кравченко Анастасья Віталіївна

Реактуалізація проблеми страждання та її філософськи...