Науково-Дослідницькі секції: Правознавство

Card image

Правові аспекти надання медичної допомоги у сфері тра...

Автор(ка) : Ремішко Дмитро Олександрович

У роботі досліджено медико-правові та кримінально-пра...

Card image

Позитивна дискримінація та позитивні дії держави у ме...

Автор(ка) : Ночовка Анна Владиславівна

Формальна рівність не завжди здатна ефективно гаранту...

Card image

Кримінальна відповідальність за створення непередбач...

Автор(ка) : Ткач Марія Олегівна

Проект спрямований на дослідження особливостей кримі...

Card image

Особливості доказування у справах про захист честі, гі...

Автор(ка) : Бондар Софія Олегівна

Метою роботи є визначення предмету і особливостей док...

Card image

Нормативне регулювання боротьби з кіберзлочинністю в ...

Автор(ка) : Зінченко Анна Віталіївна

Через пандемію COVID-19 увесь світ перейшов до віртуальни...

Card image

Електоральний абсентеїзм в Україні - виклик демократі...

Автор(ка) : Лемко Максим Андрійович

Метою наукового дослідження стало з’ясувати соціальн...

Card image

Правові засади працевлаштування молоді в Україні та д...

Автор(ка) : Солоненко Ольга Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню юридично...

Card image

Законодавче регулювання участі органів місцевого сам...

Автор(ка) : Ванін Юрій Костянтинович

Дослідницьку роботу присвячено аналізу законодавчої ...

Card image

Народний суверенітет: законодавчі засади реалізації н...

Автор(ка) : Парамоненко Марiя Миколаївна

Процеси демократизації української держави і децентр...

Card image

Особливості правового регулювання надання паліативно...

Автор(ка) : Чорній Софія Володимирівна

Дослідницький проєкт присвячено правовому регулюванн...

Card image

Реалізація права на участь учнівської молоді у житті г...

Автор(ка) : Віняр Олександра Дмитрівна

Метою дослідження є аналіз чинного законодавства Укра...

Card image

Вплив коронавірусної хвороби COVID-19 на міжнародне право...

Автор(ка) : Клімов Ростислав Миколайович

Сучасні кризові явища, які відбуваються в соціальній, ...

Card image

Актуальні проблеми правового забезпечення охорони во...

Автор(ка) : Котляр Тетяна Валеріївна

Дослідницьку роботу присвячено науково-теоретичному ...

Card image

Розвиток Підлозцівської територіальної громади в умо...

Автор(ка) : Потапчук Яна Вікторівна

У роботі було проаналізовано законодавчі та нормативн...

Card image

Правові основи взаємодії Національної поліції Україн...

Автор(ка) : Браташ Людмила Євгенівна

В останні роки питання взаємодії Національної поліції...

Card image

Чатботи: проблеми правового регулювання в Україні...

Автор(ка) : Ожийова Марія Борисівна

Дослідження присвячене правовому аналізу чатботів – ...

Card image

Передумови, проблеми та перспективи впровадження інст...

Автор(ка) : Новак Юлія Сергіївна

Мета роботи: спроба провести початковий аналіз впров...

Card image

Аліментні зобов'язання в сімейному праві України та кр...

Автор(ка) : Ватрас Ярослав Володимирович

Одним із основних прав учасників сімейних правовіднос...

Card image

Електронна демократія та шляхи її реалізації в Україн...

Автор(ка) : Лісовський Данііл Олександрович

Дослідницьку роботу присвячено вивченню електронної ...

Card image

Правовий захист рослинного світу...

Автор(ка) : Добрянський Павло Григорович

Криза екологічного середовища також поглибилась ек...

Card image

Кримінальна відповідальність за перешкоджання законн...

Автор(ка) : Гриценко Анна Василівна

Суть проєкту: дослідження основних аспектів криміналь...

Card image

Актуальні проблеми правового регулювання евтаназії в ...

Автор(ка) : Яковенко Анна Сергіївна

У роботі досліджено поняття евтаназії, її класифікаці...

Card image

Правові засади кібербулінгу за участю неповнолітніх в...

Автор(ка) : Цаюк Ангеліна Анатоліївна

У роботі розкрито проблему кібербулінгу як новітньої ...