Науково-Дослідницькі секції: Географія та ландшафтознавство

Card image

Оцінка динаміки боліт та заболочених земель Ратнівськ...

Автор(ка) : Семенюк Мілана Анатоліївна

Ратнівщина – це край унікальної природи, де значну пло...

Card image

Географічні передумови оптимального розміщення соняч...

Автор(ка) : Козель Валерія Денисівна

В роботі розглянуто чинники, які впливають на розмішен...

Card image

Розвиток технології комбінованих електростанцій з си...

Автор(ка) : Чарченко Єлизавета Вікторівна

Автором було поставлено завдання пошуку нової техноло...

Card image

Розвиток джентрифікації в Україні...

Автор(ка) : Кропивницька Анна Олександрівна

Ні для кого не секрет, що українські міста відстають у ...

Card image

Оцінка сучасного стану автомобільної транспортної до...

Автор(ка) : Воронова Валерія Вікторівна

Дослідницьку роботу присвячено виявленню сучасного с...

Card image

Мікротопоніміка ландшафтів Рогатинського Опілля...

Автор(ка) : Третяк Христина Ігорівна

У ході роботи відбувалось детальне вивчення території...

Card image

Аналіз стану ботанічних пам’яток природи місцевого з...

Автор(ка) : Сахарова Діана Вікторівна

Наукову роботу присвячено дослідженню стану ботанічн...

Card image

Титанова промисловість як чинник соціально-економічн...

Автор(ка) : Кармазін Дар’я Богданівна

Дослідницьку роботу присвячено з'ясуванню впливу тита...

Card image

Демографічний стан Луганської області в період 2011-2019 р...

Автор(ка) : Сланевський Єгор Ігорович

Актуальність теми дослідницької роботи визначається ...

Card image

Аналіз використання земельних ресурсів постмайнінгов...

Автор(ка) : Расяк Ілля Романович

В Україні знаходяться десятки ліквідованих місць видо...

Card image

Особливості використання працересурсного потенціалу ...

Автор(ка) : Дубровський Данило Геннадійович

Насамперед, головною метою проєкту було визначення ос...

Card image

Суспільно-географічна характеристика депресивних тер...

Автор(ка) : Демченко Ростислав Іванович

Депресивні території є негативним соціально-економіч...

Card image

Демографічний аналіз природного та механічного руху н...

Автор(ка) : Медведєв Ян Віталійович

Дослідницьку роботу присвячено з’ясуванню особли...

Card image

Географічний аналіз функціонування інноваційних техн...

Автор(ка) : Горішня Катерина Олексіївна

Наш науковий проєкт присвячено дослідженню географіч...

Card image

Динаміка демографічних процесів у Херсонській област...

Автор(ка) : Сугак Олександра Олександрівна

Протягом останніх десятиліть відбувається зменшення ...

Card image

Територіальна диференціація закладів туристичної інф...

Автор(ка) : Крива Альона Олександрівна

Туристична галузь є важливим чинником стабільного над...

Card image

Географія злочинності в Черкаській області...

Автор(ка) : Кузнєцов Максим Олександрович

Метою дослідження було дослідити рівень злочинності в...

Card image

Географічні особливості формування електоральної дум...

Автор(ка) : Змійовський Назарій Михайлович

У моєму проекту досліджується особливості формування ...

Card image

Ландшафтно-екологічні особливості території ЗОШ № 2 м....

Автор(ка) : Журавель Катерина Миколаївна

Метою роботи є визначення ландшафтно-екологічних особ...

Card image

Трансформація промислової забудови Києва за сто років...

Автор(ка) : Бондар Олександр Вікторович

Дослідницьку роботу присвячено аналізу трансформації...

Card image

Різноманітність як фактор і ознака розвитку міської с...

Автор(ка) : Дудчак Назар Романович

З кожним роком міста починають відігравати дедалі біл...

Card image

Парки Тернополя як об’єкти краєзнавства і туризму...

Автор(ка) : Паршин Яна Андріївна

В першому розділі наукової роботи здійснено досліджен...

Card image

Туристично-екскурсійний потенціал Іллінецької астроб...

Автор(ка) : Страшевський Олександр Юрійович

Тема мого дослідницького проєкту «Туристично-екскурс...