Науково-Дослідницькі секції: Прикладна математика

Card image

Математична запорука футбольних перемог...

Автор(ка) : Зубар Олександр Віталійович

Дослідницьку роботу присвячено знаходженню точок дот...

Card image

Теорія ігор як апарат дослідження суспільно-економіч...

Автор(ка) : Вигнанчук Дарина Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу теорії ігор як...

Card image

Відновлення набору чисел за лінійними комбінаціями йо...

Автор(ка) : Писаревський Захар Михайлович

У даному дослідженні було запропоновано власне узагал...

Card image

Магічний квадрат та методи його побудови ...

Автор(ка) : Гай Богдан Тарасович

Дослідницький проєкт присвячено вивченню методів поб...

Card image

Математика і хореографія: точки дотику через графи...

Автор(ка) : Громнадзька Олена Олександрівна

Мене зацікавило чи можна використати графи у хореогра...

Card image

Використання математичного апарату для стиснення ауд...

Автор(ка) : Волотко Олександр Володимирович

Дослідження присвячене створенню нового кодеку для ст...

Card image

Динамічні характеристики руху на прямокутній дошці...

Автор(ка) : Скиданчук Максим Дмитрович

Робота присвячена вивченню окремих динамічних характ...

Card image

Математика у сонячній енергетиці...

Автор(ка) : Легенчук Світлана Володимирівна

В рамках дослідницької роботи проаналізовано історію ...

Card image

Статистичний аналіз показників та факторів безпритул...

Автор(ка) : Яковлєва Аліна Андріївна

Робота присвячена проблемі існування безпритульних т...

Card image

Використання теорії ігор для вибору оптимального ріше...

Автор(ка) : Коротун Макар Денисович

Мета роботи - показати, яким чином теорія прийняття ріш...

Card image

Шахи - інструмент розвитку логічного мислення...

Автор(ка) : Рижок Соломія Юріївна

Досліджено історію виникнення шахів, їхній шлях до тих...

Card image

Використання генетичного алгоритму для розрахунку зн...

Автор(ка) : Дворецька Марія Михайлівна

Конкурсний бал абітурієнту складається із результаті...

Card image

Застосування теорії груп та теорії кілець для вирішен...

Автор(ка) : Хоменко Тетяна Андріївна

На теорії груп та теорії кілець базується багато метод...

Card image

Дослідження динаміки сонячної активності методами ст...

Автор(ка) : Мартинюк Софія Андріївна

Робота присвячена дослідженню фрактальних властивост...

Card image

Доведення коректності алгоритму шифрування RSA засобам...

Автор(ка) : Панов Максим Ігорович

Мета роботи – довести коректність алгоритму RSA, викори...

Card image

Геометрія фрактальних об’єктів та їх властивості...

Автор(ка) : Ячник Ярослава Олександрівна

Суть проєкту полягає у дослідженні властивостей геоме...

Card image

Транспортна задача та методи її розв'язування...

Автор(ка) : Богданов Ілля Сергійович

Мета дослідження: вивчення транспортних задач як розд...

Card image

Проєктування та розробка чат-боту засобами мови прогр...

Автор(ка) : Діліон Іван-Владислав Ілліч

Дослідницька робота присвячена застосуванню елементі...

Card image

Застосування перетворень ланцюгів Маркова, зображени...

Автор(ка) : Казимир Арсеній Олександрович

Для розв'язування задач теорії ймовірності часто ство...

Card image

Спеціальні цифрові підписи на основі криптосистеми Па...

Автор(ка) : Зінькова Валентина Миколаївна

У даній роботі було запропоновано схему цифрового під...

Card image

Інваріант в ігрових задачах...

Автор(ка) : Кривець Софія Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено використанню інваріан...