Науково-Дослідницькі секції: Екологія

Card image

Організаційні заходи впровадження екологічно чистого...

Автор(ка) : Хашко Владислав Володимирович

В інноваційному аграрному підприємництві, на відміну ...

Card image

Систематичний аналіз раритетної фракції флори природ...

Автор(ка) : Мельник Вадим Володимирович

Всебічне вивчення флори окремих регіонів є необхідним...

Card image

Особливості поширення Solidago canadensis (l.) у фітоценозах міс...

Автор(ка) : Котюк Марія Володимирівна

Однією з головних причин зниження біологічного різном...

Card image

Дослідження наслідків впливу автомобільного транспор...

Автор(ка) : Бондзюк Дмитро Вадимович

Робота присвячена дослідженню особливостей впливу ав...

Card image

Оцінка екологічного стану озер Слов'янського курорту ...

Автор(ка) : Кайдан Єлизавета Вадимівна

Роботу присвячено аналізу екологічного стану солоних ...

Card image

Моніторинг стану атмосферного повітря в смт. Черняхов...

Автор(ка) : Войтович Олександр Володимирович

Оцінити стан атмосферного повітря в смт. Черняхові мет...

Card image

Вплив ароматизаторів (харчових добавок) на клітини орг...

Автор(ка) : Шмарін Олексій Євгенович

Дослідницьку роботу присвячено питанню, що є актуальн...

Card image

Методичні підходи до біологічної оцінки й регламентац...

Автор(ка) : Ільницький Назарій Романович

Дослідницьку роботу присвячено оцінці стану лотичних ...

Card image

Стійкість сортів сої до несприятливих абіотичних чинн...

Автор(ка) : Григорчук Олександра Сергіївна

В роботі наведено результати досліджень з вивчення ст...

Card image

Дослідження якості води річки Бобринка м. Бобринець Кі...

Автор(ка) : Андрощук Вячеслав Вячеславович

Дослідницьку роботу присвячено з’ясуванню якості пов...

Card image

Експрес – оцінювання забруднення атмосферного повітр...

Автор(ка) : Синявський Станіслав Романович

Мета роботи: провести експрес-оцінювання забруднення ...

Card image

Оцінка рівня забруднення повітря чадним газом (карбон ...

Автор(ка) : Михнич Адріан Андрійович

Метою роботи було оцінити рівень забруднення повітря, ...

Card image

Вплив фільтраційної активності Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) на о...

Автор(ка) : Карамушка Ірина Миколаївна

Останнім часом антропогенний пресинг на акваторію р. Д...

Card image

Демекологія слимака виноградного на природно-антропо...

Автор(ка) : Буднік Ірина Олександрівна

Дослідження і моніторинг H. рomatia на території Великоом...

Card image

Моніторинг фітомаси на луках у Деснянському біосферно...

Автор(ка) : Дяченко Владислав Іванович

Нами був проведений моніторинг фітомаси на луках Десн...

Card image

Ліхеноіндикація чистоти атмосферного повітря села Го...

Автор(ка) : Руда Софія Дмитрівна

Метою проєкту було визначення рівня атмосферного забр...

Card image

Розповсюдження амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia l.) ...

Автор(ка) : Рижих Микита Володимирович

Питання щодо шкодочинності амброзії полинолистої як у...

Card image

Особливості "цвітіння" води в різних типах водойм Херс...

Автор(ка) : Зіборов Нікіта Андрійович

«Цвітіння» води є досить гострою екологічною проблемо...

Card image

Особливості забруднення важкими металами урбоекосист...

Автор(ка) : Врублевська Вероніка Іллівна

Спалах нового інфекційного захворювання родини корон...

Card image

Оцінка екологічного стану меліорованих водойм на прик...

Автор(ка) : Варич Данило Євгенович

Моїм завданням було оцінити сучасний екологічний стан...

Card image

Експансія нових інвазійних видів Arion lusitanicus sensu lato та Cyda...

Автор(ка) : Здойма Анна Олександрівна

Останнім часом спостерігається активне розселення в Є...

Card image

Впровадження компостування залишків рослинності як е...

Автор(ка) : Рей Назар Михайлович

Наш проект спрямовано на покращення грунтового стану, ...

Card image

Екологічна оцінка вмісту меркурію у рекреаційних ланд...

Автор(ка) : Риженко Дмитро Ігорович

Для виявлення закономірностей біоакумуляції та визна...

Card image

Адаптивність рослин каланхое до патогенної мікробіот...

Автор(ка) : Базулько Ростислав Олександрович

У сучасному світі й біологічній науці велику роль віді...