Науково-Дослідницькі секції: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Card image

Екологічний стан та рекреаційний потенціал озера Люба...

Автор(ка) : Михалевич Софія Михайлівна

Дослідження екологічного стану природних озерних еко...

Card image

Розробка колекторів для перетворення сонячної радіац...

Автор(ка) : Католіченко Антон Ігорович

В нашій науково-дослідницькій роботі ми розглянули ви...

Card image

Виробництво бактеріальної целюлози на основі низьков...

Автор(ка) : Клімова Олена Олександрівна

Забруднення навколишнього середовища виробами з полі...

Card image

Травматична мінливість черепашки перлівницевих (Molusca, ...

Автор(ка) : Куровська Анастасія Євгенівна

Цей проєкт показує швидкий метод біоіндикації водного...

Card image

Динаміка фітотоксичності ґрунту у різних біотопах, що ...

Автор(ка) : Леонова Ольга Олексіївна

У роботі розглянута динаміка фітотоксичності ґрунту у...

Card image

Екологічні особливості яструба малого на території Пі...

Автор(ка) : Павчак Олег Михайлович

Дослідити основні біотопи заселення і гніздову біолог...

Card image

Оцінка токсичності озерної води м. Борисполя за допомо...

Автор(ка) : Єрофеєва Дар'я Олексіївна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню питання стаб...

Card image

Водна ерозія ґрунтів як екологічна проблема підзони П...

Автор(ка) : Єсікян Маріам Валеривна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню еродовано...

Card image

Утилізація відходів дрібної макулатури картонно-тарн...

Автор(ка) : Тітаренко Єгор Ігорович

Вивчена фітотоксичність проб скопу, відібраних із різ...

Card image

Дослідження екологічного стану водойм і грунтів на мі...

Автор(ка) : Пісоцька Юлія Романівна

В результаті досліджень було встановлено що підприємс...

Card image

Дослідження впливу продуктів розкладання біополіетил...

Автор(ка) : Баглюк Уляна Павлівна

Метою проєкта було дослідження впливу продуктів розкл...

Card image

Відновлення раритетної біоти в умовах антропогенного ...

Автор(ка) : Паливода Юлія Андріївна

Метою наукової роботи є вивчення можливості відновлен...

Card image

Обгрунтування біологічної рекультивації ветландів, п...

Автор(ка) : Мамчиц Олеся Миколаївна

У моїй роботі досліджено основні напрями і способи рек...

Card image

Виготовлення біополімерного одноразового посуду у ви...

Автор(ка) : Соп'яненко Надія Андріївна

Проєкт спрямовано на те, щоб з’ясувати можливост...

Card image

Екологічні наслідки вирощування соняшнику в коротких ...

Автор(ка) : Іщук Арсен Михайлович

Науково-дослідницьку роботу присвячено аналізу наслі...

Card image

Оцінка впливу Харківської ТЕЦ-2 «Есхар» на тепловий ба...

Автор(ка) : Бурейко Наталія Максимівна

У межах Харківської області в селищі Есхар локалізуєт...

Card image

Шляхи утилізації та вторинне використання відходів пр...

Автор(ка) : Кравченко Олексій Сергійович

Суттю мого проєкту було дослідити можливість використ...

Card image

Вплив хімічного складу відпрацьованих батарейок на рі...

Автор(ка) : Юхненко Максим Євгенович

Відсутність системи сортування сміття та доведення то...

Card image

Шумове забруднення міста Хмельницького...

Автор(ка) : Кашуба Катерина Володимирівна

Шумове забруднення сьогодні вважається одним з найбіл...

Card image

Концепція сортування сміття в навчальних закладах Укр...

Автор(ка) : Теленько Ярослав Романович

Вироблення концепції сортування відходів для навчаль...

Card image

Залучення базальтового туфу для регуляції чисельност...

Автор(ка) : Нестор Олександра Олександрівна

На прикладі культури Nostoc linckia показана можливість заст...

Card image

Визначення забруднення урботериторій Чернігова за ко...

Автор(ка) : Вороніна Вікторія Андріївна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню забрудне...

Card image

Вплив різних технологій обробітку ґрунту на структурн...

Автор(ка) : Цехмістер Богдан Ярославович

Суть проєкту полягає у здійсенні оцінки впливу технол...

Card image

Раціональне природокористування та шляхи оптимізації...

Автор(ка) : Рожко Діана Олександрівна

Вперше, за останні 5 років, проведено комплексний опис ...

Card image

Роль НПП "Бузький Гард" в збереженні гніздових орніток...

Автор(ка) : Шендеровський Андрій Андрійович

У своїй роботі автор досліджував антропогенне наванта...