Науково-Дослідницькі секції: Агрономія

Card image

Вплив мінеральних добрив на продуктивність сортів Avena ...

Автор(ка) : Зарадюк Марія Олегівна

Завданням проекту було вивчення впливу добрив на форм...

Card image

Вплив окремих агроприйомів на формування врожайності ...

Автор(ка) : Філіппова Анастасія Юріївна

Роботу присвячено дослідженню процесів формування вр...

Card image

Ґрунти. Агроекологічна оцінка земель Вільненської сіл...

Автор(ка) : Бабаєвська Анжеліка Артемівна

Екологобезпечне використання земель є однією з необхі...

Card image

Переваги використання комплексонатів мікроелементів ...

Автор(ка) : Ткачук Віталія Віталіївна

Дослідницьку роботу було присвячено вивченню впливу к...

Card image

Вирощування рослин в автоматизованій гідропонній уст...

Автор(ка) : Безверхий Тимофій Володимирович

Більшість розвинених країн вже практично повністю пер...

Card image

Вивчення особливостей вирощування крес-салату (Lepidium sat...

Автор(ка) : Дуридівка Юліана Вікторівна

У науково-дослідницькій роботі обґрунтовано ефективн...

Card image

Високоштамбові формування кущів винораду в умовах пів...

Автор(ка) : Гусєва Ольга Вікторівна

Київщина – не традиційна область виноградарства, прот...

Card image

Продуктивність сої залежно від мікродобрив в умовах с...

Автор(ка) : Мохонько Дар'я Валеріївна

Дослідницьку роботу присв’ячено вивченню впливу різн...

Card image

Визначення фітотоксичності грунтів контактним тестом...

Автор(ка) : Мороз Олексій Євгенович

- довести що джерелом токсичності грунтів є неконтроль...

Card image

Вплив фітонцидів цибулі ріпчастої на проростання насі...

Автор(ка) : Мороз Софія Романівна

Дане наукове дослідження може бути використане для ви...

Card image

Ефективність різних способів передпосівної обробки Pha...

Автор(ка) : Книш Аріна Максимівна

Дослідницька робота присвячена вивченню проблемі збі...

Card image

Хімічний склад та харчова цінність високопродуктивни...

Автор(ка) : Бурачинська Марина Вадимівна

Дослідницьку роботу присвячено визначенню хімічного...

Card image

Дослідження росту і розвитку Phaseolus vulgaris L. в умовах забр...

Автор(ка) : Бур Мирослав Юрійович

Нашу дослідницьку роботу присвячено вивченню всіх асп...

Card image

Вплив способів сівби на врожайність і якість насіння с...

Автор(ка) : Мудра Анастасія Станіславівна

Під час дослідження польовим та лабораторним методами...

Card image

Новітні способи вирощування овочевої продукції в аква...

Автор(ка) : Пласкальна Єлизавета Іванівна

Наукове значення проекту полягає у розробці інновацій...

Card image

Вплив екзометаболітів інвазійно-активних видів росли...

Автор(ка) : Діхтяренко Володимир Анатолійович

В основі мого дослідження лежить явище алелопатії. Дан...

Card image

Вплив мінеральних добрив різних за походженням та стр...

Автор(ка) : Олійник Вікторія Михайлівна

Дослідницьку роботу присвячено одній із проблем садів...

Card image

Дослідження ґрунту пришкільної території...

Автор(ка) : Черненко Марія Валентинівна

Науково-дослідницька робота присвячена вирішенню п...

Card image

Антиоксидантна дія комплексного бактеріального препа...

Автор(ка) : Видолоб Олександр Сергійович

Сільськогосподарське виробництво зернових обмежено ш...

Card image

Ріст і плодоношення гливи звичайної на пеньках різног...

Автор(ка) : Артеменко Марія Михайлівна

Дослід проводився у 2020 році на приватній земельній ді...