Науково-Дослідницькі секції: Лісознавство

Card image

Морфологічні особливості хвої сосни звичайної у Черем...

Автор(ка) : Бачинський Назар Валентинович

Суть мого проєкту полягає у дослідженні морфо-анатомі...

Card image

Вплив пірогенного фактора на динаміку лісових насадже...

Автор(ка) : Бех Христина Олександрівна

У дослідницькій роботі вперше було здійснено визначен...

Card image

Консортивні зв’язки сойки (Garrulus glandarius) з дубом у штучн...

Автор(ка) : Горячих Яна Олександрівна

Вивчення воронових птахів набуло важливого значення з...

Card image

Моніторинг гнізд Formica rufa в рекреаційній зоні Дорогинсь...

Автор(ка) : Баранівська Катерина Олександрівна

У наших лісах найпоширенішим видом є руді лісові мурах...

Card image

Шафран Гейфеля у лісових насадженнях Великомостівськ...

Автор(ка) : Макар Ірина Миколаївна

Метою даною роботи було отримання актуальних даних що...

Card image

Фітоценотичний стан острова Хвилеріз у умовах первинн...

Автор(ка) : Шило Дмитро Юрійович

Мета: вивчити фіторізномантність екотопів острова Хви...

Card image

Вплив регуляторів росту на вкорінення живців туї захі...

Автор(ка) : Тарковський Андрій Тарасович

Туя-рослина невибаглива ні до температури, ні до волог...

Card image

Аналіз стану зелених насаджень загального ористуванн...

Автор(ка) : Біліченко Анастасія Павлівна

Роботу присвячено аналізу стану зелених насаджень за...

Card image

Зміни санітарного стану липи у міських і лісопаркових ...

Автор(ка) : Проценко Катерина Максимівна

У містах зелені насадження сприяють очищенню повітря ...

Card image

Шляхи удосконалення відтворення дібров Правобережног...

Автор(ка) : Крутінь Іван Сергійович

Шукали найефективніші шляхи відтворення дібров-отрим...

Card image

Сучасний стан парків-пам'яток садово-паркового мистец...

Автор(ка) : Дробишева Катерина Дмитрівна

Одним з важливих осередків збереження історичного над...

Card image

Вплив нанокремнію на ростові процеси насіння деяких в...

Автор(ка) : Цурпанова Марина Вадимівна

У наші часи природа потерпає від низки чинників, що псу...

Card image

Орнітофауна лісових насаджень середньої течії Дністр...

Автор(ка) : Буряк Віталій Іванович

У роботі було досліджено орнітофауну лісових насаджен...

Card image

Заміна монокультури ялини європейської Picea abies на міша...

Автор(ка) : Петрович Тетяна Василівна

До вибору такої теми мене підштовхнули події, які відб...