Науково-Дослідницькі секції: Селекція та генетика

Card image

Оптимізація біотехнологічного методу отримання посад...

Автор(ка) : Самойліч Юлія Миколаївна

На сьогоднішній день важливими екологічними проблема...

Card image

Вплив антибіотичних речовин, імуностимуляторів та віт...

Автор(ка) : Зайцева Анастасія Андріївна

Робота присвячена дослідженню впливу розчинів дослід...

Card image

Сорти кабачків та їхня господарська цінність...

Автор(ка) : Янчук Анна Олександрівна

Метою дослідження було визначити продуктивність сорт...

Card image

Особливості репродуктивного розвитку кавуна столовог...

Автор(ка) : Зимницький Валерій Віталійович

Вивчали вплив погодних умов на розвиток кавунів, визна...

Card image

Хромосомна мінливість корів української чорно-рябої м...

Автор(ка) : Бойко Захарій Володимирович

Дослідницьку роботу присвячено вивченню хромосомного...

Card image

Палінодіагностика як індикатор нестабільності геному...

Автор(ка) : Семенова Катерина Юріївна

Мій проект був направлений на дослідження нестабільно...

Card image

Результати випробування зразків цмину піскового в ко...

Автор(ка) : Костюк Ольга Володимирівна

Метою проєкту є оцінка 12 колекційних зразків цмину піс...

Card image

Вивчення морфологічних особливостей інтродукованої ...

Автор(ка) : Цуркан Анна Анатоліївна

Досліджувалась внутрішньовидова мінливість сортів ін...

Card image

Використання послідовностей ДНК для пошуку перспекти...

Автор(ка) : Рудавська Поліна Олегівна

Метою проєкту було за допомогою методів біоінформатик...

Card image

Реакція гібридів кукурудзи на застосування мікродобр...

Автор(ка) : Ситнік Ярослав Дмитрович

Зміна клімату, підвищення вимог до показників врожайн...

Card image

Еволюція генів 5S рРНК у покритонасінних рослин...

Автор(ка) : Сухарєв Тимофій Олександрович

Для рослин, наразі, наявні лише окремі дані щодо нуклео...

Card image

Вплив антиоксидантів на показники індукованих мутаці...

Автор(ка) : Рибка Вероніка Сергіївна

Останніми роками помітно посилився інтерес до ролі ан...

Card image

Отримання алогенних мезенхімних стовбурових клітин к...

Автор(ка) : Сова Дарина Русланівна

Метою моєї роботи було отримання алогенних мезенхімни...