Науково-Дослідницькі секції: Зарубіжна література

Card image

"Адріанові спогади" М. Юрсенар: специфіка жанру та нара...

Автор(ка) : Григорович Юлія Юріївна

Суть проєкту полягає у дослідженні жанрової природи т...

Card image

"Вплив падіння Наполеона Бонапарта та епохи реставрац...

Автор(ка) : Бабаніна Надія Сергіївна

Це наукове дослідження напрямлене на визначення ролі ...

Card image

Аналіз ідіостилю Джона Гріна як складова лінгвістично...

Автор(ка) : Кондратьєва Катерина Олександрівна

Об’єктом дослідження є 6 романів Джона Гріна англійсь...

Card image

Роман Р. Ріггза "Дім дивних дітей" в контексті літерату...

Автор(ка) : Жураченко Марія Сергіївна

Література фентезі викликає неабиякий науковий інтер...

Card image

Поетична функція метафори на позначення фізичних поня...

Автор(ка) : Копалівська Юлія Ігорівна

У дослідженні представлено феномен творення та функці...

Card image

Жанрові різновиди і проблематика сучасної детективно...

Автор(ка) : Кулик Олександра Юріївна

В основі дослідницької роботи представлена можливіст...

Card image

Художній світ роману «Замок» Франца Кафки: структура і...

Автор(ка) : Мнека Максим Віталійович

Студіювання присвячено цілісному і всебічному аналіз...

Card image

Трансформація образу міс Полі Гаррінгтон у романі Еле...

Автор(ка) : Андрухова Єлизавета Євгенівна

Наукова робота присвячена дослідженню трансформації ...

Card image

Особливості інтерпретації мотиву двійництва у творах ...

Автор(ка) : Погосова Ніна Едуардівна

Однією з провідних в естетичній програмі О.Уайльда є і...

Card image

«Авторські та перекладацькі інтерпретації безкінечно...

Автор(ка) : Чертіхіна Софія Олегівна

Дослідницьку роботу присвячено визначенню авторських...

Card image

Образ Парижа в романі Чарльза Белфора ''Паризький архі...

Автор(ка) : Примак Анатолій Васильович

Твір,який я досліджував, вважається одним із найвідомі...

Card image

"Специфіка наративних стратегій романів антитоталіта...

Автор(ка) : Пугач Карина Ігорівна

Дослідницьку роботу присвячено компаративному аналіз...

Card image

"Мариністична тематика у творчості Джозефа Конрада"...

Автор(ка) : Гловацький Максим Іванович

Мета мого дослідження - аналіз морської тематики у тво...

Card image

Концепція маски в романі Луїджі Піранделло «Блаженної...

Автор(ка) : Чінський Іван Олексійович

Маска є одним із найдавніших і найважливіших концепті...

Card image

Флористичні та фауністичн образи-символи в романі Ф.Бе...

Автор(ка) : Пацан Юлія Миколаївна

Внаслідок дослідження флористичних та фауністичних о...

Card image

Жанрові особливості роману П.Акройда "Нотатки Платона"...

Автор(ка) : Гзуля Єлізавета Михайлівна

Розглянуто роботи дослідників напряму постмодернізму...

Card image

Постмодерністська поетика та специфіка жанрових корд...

Автор(ка) : Нестеренко Аріана Назарівна

Методика дослідження є комплексною, в її основу поклад...

Card image

Специфіка наративу роману Гарпер Лі "Убити пересмішни...

Автор(ка) : Крещик Катерина Олександрівна

Суттю мого дослідження є з'ясування специфіки наратив...

Card image

Специфіка інтерпретації сюжету роману Томаса Кініллі ...

Автор(ка) : Шиян Поліна Петрівна

У науковій роботі здійснено компаративний аналіз ро...

Card image

“Соціально-філософські ідеї та політична спрямованіс...

Автор(ка) : Власкова Ксенія Олександрівна

Дослідницький проєкт присвячено роману Сюзанни Коллі...

Card image

«Право на вибір: фаталістичне чи екзистенційне світос...

Автор(ка) : Дімова Марія Юріївна

У роботі здійснено спробу дослідити образну систему т...