Науково-Дослідницькі секції: Загальна біологія

Card image

Внесок М.І. Пирогова в розвиток сучасної медицини та пе...

Автор(ка) : Коваленко Анна Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу та вивченню ос...

Card image

Морфолого-фізіологічні особливості Tillia Cordata Mill. в умов...

Автор(ка) : Балашова Валерія Олександрівна

Проєкт присвячено дослідженню рівня аерозабруднення ...

Card image

Репелентний вплив ароматичних сполук, що використовую...

Автор(ка) : Іщенко Кіра Віталіївна

Органічні розчинники використовують у виготовленні б...

Card image

Біокліматичне моделювання динаміку ареалу жука-оленя...

Автор(ка) : Осецька Ірина Дмитрівна

У роботі описано результати моделювання динаміки аре...

Card image

Вплив екзогенних біологічно активних речовин медично...

Автор(ка) : Горська Соф'я Костянтинівна

В роботі досліджено вплив екзогенних біологічно актив...

Card image

Протекторний вплив саліцилової кислоти на показники я...

Автор(ка) : Олевич Софія Романівна

З наукових статей я дізналась, що рослини накопичують ...

Card image

Вплив умов місцезростання на антиоксидантну активніс...

Автор(ка) : Гресько Зорян-Павло Юрійович

У даній роботі ми визначали вплив умов місцезростання ...

Card image

Дослідження впливу міжвидової гібридизації та синтет...

Автор(ка) : Потапенко Марія Олегівна

Метою проекту було дослідити генетичну нестабільніст...

Card image

Формування обрастання макрозообентосу на морському с...

Автор(ка) : Патля Валерія Степанівна

Дослідницьку роботу на тему "Формування обрастання ма...

Card image

Мікробіологічні дослідження змивів із поверхонь парт ...

Автор(ка) : Калюжка Єлизавета Андріївна

Мета нашого проєкту полягає в тому, щоб дослідити кіль...

Card image

Алелопатична активність Solidago canadensis L. до рослин-доміна...

Автор(ка) : Швед Анастасія Володимирівна

Вивчення алелопатичної активності Solidago сanadensis l. до рос...

Card image

Дослідження епіфітної бактеріальної мікрофлори фураж...

Автор(ка) : Сандюк Олександра Федорівна

Епіфітна мікрофлора спричиняє істотний як позитивний,...

Card image

Фізична працездатність і витривалість тварин під впли...

Автор(ка) : Мудра Анастасія Станіславівна

Встановлення впливу препарату UK-31 на фізичну працезда...

Card image

Життєздатність Drosophila melanogaster в умовах фармакологічног...

Автор(ка) : Барбоскіна Євгенія Олександрівна

Найбільш важлива проблема сучасної біологічної науки ...

Card image

Морфологічні зміни шкіри холоднокровних тварин в умов...

Автор(ка) : Охременко Анна Вікторівна

У роботі викладено результати дослідження морфологіч...

Card image

Активність аскорбатпероксидази у нокаутних арх2 росли...

Автор(ка) : Шарлай Олександр Олександрович

Дослідницьку роботу присвячено молекулярній відповід...

Card image

Біоплівкоутворення бактерій-анаеробів, вилучених з су...

Автор(ка) : Крапивний Станіслав Богданович

В останній час підмітили широке впровадження труб, виг...

Card image

Морфо-функціональні зміни нирок мишей на тлі інтоксик...

Автор(ка) : Кириченко Анастасія Володимирівна

Наша наукова робота полягала в оцінці цитотоксичного ...