Науково-Дослідницькі секції: Біологія людини

Card image

Хвороби опорно-рухової системи та дослідження динамік...

Автор(ка) : Жердецький Владислав Олександрович

Суттю мого проєкту є детальне знайомство з будовою та ...

Card image

Оцінка фізичного розвитку та основного обміну в підлі...

Автор(ка) : Каштанова Вікторія Олександрівна

Робота присвячена вивченню фізичного розвитку та осно...

Card image

Зміни нейропластичності за умов розвитку гіперглікем...

Автор(ка) : Лагун Катерина Дмитрівна

У своєму проекті я мала на меті дослідити антиоксидант...

Card image

Взаємоз'язок груп крові і психофізіологічних особливо...

Автор(ка) : Дзюбенко Юлія Вікторівна

Основна суть роботи полягала у спростуванні або довед...

Card image

Реактивність системи мікроциркуляції крові у студент...

Автор(ка) : Чурсіна Анастасія Валеріївна

Мікроциркуляторна ланка – складова серцево-судинної ...

Card image

Зорова сенсорна система людини та попередження її пор...

Автор(ка) : Савчин Юлія Богданівна

Дослідницьку роботу присвячено характеристиці зорово...

Card image

Сприйняття оптичних ілюзій старшокласниками математи...

Автор(ка) : Валько Яна Ігорівна

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному дослідже...

Card image

Вплив психологічного фактору на харчову поведінку учн...

Автор(ка) : Коломійчук Софія Михайлівна

Дослідницьку роботу присвячено з’ясуванню впливу пси...

Card image

Зміни ключових гематологічних показників за умов експ...

Автор(ка) : Толстих Юлія Олександрівна

Ідея проєкту - пошук нових лік проти цукрового діабету ...

Card image

Резистентність еритроцитів крові щурів при застосува...

Автор(ка) : Ушенко Юлія Олександрівна

В останні роки в усьому світі відзначається стійке зро...

Card image

Аналіз проблеми деформацї стопи у дітей молодшого шкі...

Автор(ка) : Хижняк Марія Володимирівна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу наявної інфор...

Card image

Особливості фізичного розвитку осіб із різним рівнем ...

Автор(ка) : Барабаш Лілія Максимівна

Дослідження залежності таких процесів як пам'ять, уваг...

Card image

Особливості сприйняття запахів та смаків прянощів нюх...

Автор(ка) : Білокур Неля Вячеславівна

У ході дослідження було з’ясовано теоретичні аспекти ...

Card image

Вплив антропогенних чинників на процеси старіння орга...

Автор(ка) : Коляса Назар Іванович

Основним завданням було вивчення процесів старіння та...

Card image

Вплив навчального навантаження на адаптаційні показн...

Автор(ка) : Поповкин Михайло Євгенович

Вивчення проблеми впливу навчального навантаження дл...

Card image

Дослідження сенсомоторного реагування у дітей з поруш...

Автор(ка) : Дурман Злата Миколаївна

Тема порушення зору є дуже актуальною на сьогодні, адж...

Card image

Вплив лазерного опромінення на інтенсивність росту та...

Автор(ка) : Кеца Діана Віталіївна

Наукова робота присвячена вивченню впливу лазерного о...

Card image

Вплив прослуховування класичної музики на дитину в ум...

Автор(ка) : Глушко Єлизавета Ігорівна

Дослідницьку роботу присвячено визначенню та аналізу ...

Card image

Оцінка функціональної активності гемопоетичних кліти...

Автор(ка) : Хренова Ксенія Олексіївна

Наукова робота виконана з метою дослідження морфофунк...