Науково-Дослідницькі секції: Медицина

Card image

Оцінка якості життя учніd та учителів під час карантин...

Автор(ка) : Феджага Микола Ігорович

Мета дслідження - Дослідити якість життя учнів та вчит...

Card image

Гострота зору школярів залежно від інтенсивності осві...

Автор(ка) : Каліщук Євген Романович

Ми провели дослідження та виміряли гостроту зору школ...

Card image

Вплив окисного стресу на нервову систему за умов розви...

Автор(ка) : Сіроух Софія Сергіївна

Проєкт спрямовано на визначення ролі окисного стресу ...

Card image

Дрібнодисперсний пил як фактор виникнення та розвитку...

Автор(ка) : Москалець Софія Владиславівна

Промислове забруднення повітря, крім явного екологічн...

Card image

Біологічні властивості Viburnum opulus L....

Автор(ка) : Янковий Олексій Анатолійович

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу бі...

Card image

Особливості іммобілізації доксорубіцину на поверхні ...

Автор(ка) : Козачок Максим Олександрович

Метою проекту були синтез і модифікування наночастино...

Card image

Маска з покращеним захистом від вірусів...

Автор(ка) : Ходак Єгор Юрійович

На даний проект надихнула пандемія Корона вірусу, ми з...

Card image

Виявлення шкільної тривожності з урахуванням індивід...

Автор(ка) : Хименко Інна Миколаївна

Дослідницьку роботу присвячено актуальній проблемі в...

Card image

Пошук інгібіторів EGFR методом молекулярного докінгу...

Автор(ка) : Суховерська Ольга Михайлівна

Сьогодні в основі структурного дизайну ліків лежать in ...

Card image

Фоточутливість культур молочнокислих бактерій та Candida...

Автор(ка) : Радченко Христина Павлівна

Робота “Фоточутливість культур молочнокислих бактер...

Card image

Аналіз якості нічного сну, порушень вегетативної нерв...

Автор(ка) : Калинович Назарій Олександрович

Робота присвячена вивченню основних факторів, що впли...

Card image

Вплив мутацій генів фолатного-метіонінового циклу на ...

Автор(ка) : Вуїв Ольга Володимирівна

Досліджували рівень гомоцисцеїну. Предмет дослідженн...

Card image

Індекс маси тіла школярів, як показник фізичного розви...

Автор(ка) : Томкус Маргарита Олександрівна

Тема мого проєкту:Індекс маси тіла школярів як показни...

Card image

Мікроскопічні та субмікроскопічні особливості гіпока...

Автор(ка) : Литвинюк Діана Віталіївна

Гіпокамп – це досить відособлена та впорядкована діля...

Card image

Репродуктивна функція самок щурів в умовах зміненного...

Автор(ка) : Лигун Ксенія Павлівна

Світло є важливим регулятором біологічних ритмів всіх...

Card image

Дослідження впливу енергетичних напоїв на морфофункц...

Автор(ка) : Хлівняк Денис Тарасович

В роботі було досліджено вплив енергетичних напоїв на ...

Card image

Вакцинація-найефективніший засіб попередження інфекц...

Автор(ка) : Кудлай Олексій Андрійович

Актуальність обраної теми полягає в тому , що останнім ...

Card image

Стан серцево-судинної системи підлітків після перенес...

Автор(ка) : Кланца Каріна Андріївна

Метою наукового проєкту є вивчення стану роботи серце...

Card image

Критерії порушення гемостазу при ускладненні експери...

Автор(ка) : Здойма Анна Олександрівна

Робота присвячена вивченню динаміки змін показників к...

Card image

Прогнозування ризику резистентності до лікування інг...

Автор(ка) : Зінюк Стефанія Романівна

Інгібітори тирозинкіназ (ТКІ) стали революцією в лікув...