Науково-Дослідницькі секції: Психологія

Card image

Роль інклюзивного середовища у формуванні особистост...

Автор(ка) : Пирогівська Анастасія Степанівна

У роботі  розкрите поняття інклюзії, інклюзивного нав...

Card image

Oсобливості вияву акцентуацій характеру та самоставле...

Автор(ка) : Артемук Владислава Вікторівна

Наукову роботу присвячено теoретичнoму аналізу явища д...

Card image

Академічна успішність як фактор невротизації старших ...

Автор(ка) : Ксендзук Софія Ігорівна

У роботі досліджено прояви невротизації учнів з різни...

Card image

Вплив життєстійкості на поведінку людини...

Автор(ка) : Вербицька Катерина Хазреталіївна

Стреси стають невід’ємною складовою нашого життя. ...

Card image

Особливості формування мотиваційної спрямованості ви...

Автор(ка) : Гуменюк Юлія Вячеславівна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу мотиваційної ...

Card image

Комунікативна компетентність як передумова адаптивно...

Автор(ка) : Бойченко Вікторія Вікторівна

Сучасне суспільство інформаційного різноманіття потр...

Card image

Особливості психологічного впливу соціальних мереж н...

Автор(ка) : Назарук Вікторія Василівна

Нелегкий час карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19, ли...

Card image

Розвиток дивергентного мислення підлітка у процесі на...

Автор(ка) : Доредоренко Валерія Олексіївна

Дослідницьку роботу присвячено характеристиці дивер...

Card image

Чинники та особливості вияву агресивної поведінки суч...

Автор(ка) : Батяшова Єва Іванівна

Спілкуючись із багатьма своїми ровесниками – учнями п...

Card image

Особливості вияву нарцисизму в осіб юнацького віку з р...

Автор(ка) : Фіткалюк Анна Іванівна

У роботі представлено результати дослідження особлив...

Card image

Гендерні особливості емоційного інтелекту старших пі...

Автор(ка) : Стельмащук Богдан Павлович

Дослідницьку роботу присвячено вивченню гендерних ос...

Card image

Актуальні питання використання відновної практики «К...

Автор(ка) : Ярова Тетяна Владленівна

Науково-дослідницька робота «Актуальні питання викор...

Card image

Майндфулнес як умова регуляції стресостійкості в юнац...

Автор(ка) : Щобак Марк Андрійович

В юнацькому віці, починає формуватися навичка стресос...

Card image

Психологічний аналіз гомонегативізму в юнацькому віц...

Автор(ка) : Ящук Дмитро Олександрович

Проєкт присвячений вивченню гомонегативізму старшокл...

Card image

Особливості емоційного інтелекту старшокласників із ...

Автор(ка) : Лук'янова Аліса Іванівна

Пандемія Соvid-19 зумовила докорінні зміни в сучасній с...

Card image

Психологічні особливості страхів у старших підлітків ...

Автор(ка) : Яцентюк Олесь Андрійович

Данний проєкт присвячений аналізу переживань страху ...

Card image

Міжособистісні відносини підлітків з різними сіблінг...

Автор(ка) : Міланіна Анастасія Сергіївна

Проблема відносин між людьми була відображена у праця...

Card image

Динаміка впливу невротичних розладів на психічний роз...

Автор(ка) : Садовий Антон Ігорович

Однією з тенденцій сучасності є неухильне збільшення ...

Card image

Феномен Тульпи

Автор(ка) : Гаврилюк Єлізавета Андріївна

Тульпа - це стабільна самонавіювана усвідомлена візуа...

Card image

Ділова гра як метод формування соціальної компетентно...

Автор(ка) : Омельченко Катерина Сергіївна

Наукову роботу присвячено дослідженню ділової гри як ...

Card image

Комунікативна толерантність як інтегративна властиві...

Автор(ка) : Стрижак Вероніка Володимирівна

Тема нашої роботи - «Комунікативна толерантність як ін...

Card image

Психологічні особливості дитячо-батьківських стосунк...

Автор(ка) : Дулицька Олександра Сергіївна

Однією із особистостей підліткового віку є початок за...