Науково-Дослідницькі секції: Економічна теорія та історія економічної думки

Card image

Вплив глобальної зміни клімату на економічний розвито...

Автор(ка) : Побережний Валерій Володимирович

Оскільки між економічною діяльністю та навколишнім се...

Card image

Теоретико-методичні підходи до управління державним б...

Автор(ка) : Шишкова Діана Станіславівна

Дослідницьку роботу присвячено пошуку та обґрунтуван...

Card image

Проблеми захисту прав споживачів в Україні та шляхи їх...

Автор(ка) : Брюхова Катерина Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню проблем з...

Card image

Роль Артура Бернса у Федеральній резервній системі СШ...

Автор(ка) : Некрас Тетяна Олександрівна

Цю дослідницьку роботу присвячено аналізу економічно...

Card image

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Ук...

Автор(ка) : Решетун Антон Олександрович

Дослідницьку роботу присвячено найбільш актуальним п...

Card image

Спортивний менеджмент

Автор(ка) : Марфула Ірина Миколаївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ефективності ...

Card image

Економічна глобалізація: суть та особливості...

Автор(ка) : Щептева Катерина Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню...

Card image

Державна підтримка малого та середнього бізнесу у пер...

Автор(ка) : Гусенко Владислав Анатолійович

Метою роботи є виявлення особливостей державного регу...

Card image

Нова економічна модель України...

Автор(ка) : Петренко Вероніка Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено узагальненню теоретич...

Card image

Теорія моральних почуттів Адама Сміта: можливості зас...

Автор(ка) : Глущук Василь Ярославович

Робота присвячена аналізу теорії «моральних почуттів...

Card image

Економічні аспекти прокрастинації...

Автор(ка) : Супрун Катерина Валеріївна

Прокрастинація, а саме затримки і зволікання з викорис...

Card image

Використання сучасних інформаційних технологій у про...

Автор(ка) : Ракітіна Вероніка Олексіївна

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідн...

Card image

Еволюція маркетингу та його розвиток в Україні...

Автор(ка) : Каплунова Вероніка Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено еволюції маркетингу у ...

Card image

Формування концептуальних засад збалансованого розви...

Автор(ка) : Яшина Вікторія Андріївна

В даній роботі досліджується створення та розвиток те...

Card image

Сталий економічний розвиток в умовах глобалізації...

Автор(ка) : Данілевська Дар'я Сергіївна

Глобалізація стала домінантою розвитку як світової та...