Науково-Дослідницькі секції: Хімія

Card image

Синтез празеодим(ІІІ)-вмісного поліоксовольфрамату, я...

Автор(ка) : Писарчук Олександр Олександрович

Синтез празеодим(ІІІ)-вмісного поліоксовольфрамату, я...

Card image

Синтез 2-метил-6-ариліден-2,3-дигідро-імідазо[2,1-b]-тіазол-5...

Автор(ка) : Юхимчук Анастасія Олегівна

Робота присвячена структурній модифікації 2-метил-2,3-д...

Card image

Визначення синтетичних харчових барвників Е110 та Е124 м...

Автор(ка) : Корчуганова Анастасія Сергіївна

Робота присвячена порівнянню спектрофотометричної ро...

Card image

Дослідження хімічного поглинання вуглекислого газу р...

Автор(ка) : Нехаєнко Артем Олександрович

Роль вуглекислого газу в глобальному потеплінні є одн...

Card image

Розробка органо-неорганічних полімерних композитів н...

Автор(ка) : Колосов Станіслав Олексійович

Дослідницьку роботу присвячено створенню нових матер...

Card image

Дослідження фізико-хімічних показників меду...

Автор(ка) : Семків Анна Юріївна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню зразків н...

Card image

Модифікація синтезу та зберігання наночастинок d-елем...

Автор(ка) : Михайлюк Дмитро Олександрович

Дослідницьку роботу присвячено синтезу наночастинок ...

Card image

Проблеми селективного інгібування гамма-глутамілтран...

Автор(ка) : Журба Катерина Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню проблем селе...

Card image

Активатори для гумових технічних виробів ...

Автор(ка) : Моргулець Дана Святославівна

Вивчення можливості заміни традиційного активатора - ...

Card image

Вольтамперометричне визначення алкалоїдів атропіну т...

Автор(ка) : Сизоненко Софія Віталіївна

Алкалоїди-речовини рослинного походження, які можуть...

Card image

Розробка методу кількісного визначення спиртів у водн...

Автор(ка) : Круглова Олександра Станіславівна

Розроблено метод кількісного визначення вмісту етано...

Card image

Неочікувані продукти реакції Гевальда: самочинне форм...

Автор(ка) : Соколов Олександр Володимирович

Важлива роль органічних дисульфідів у різних сферах, з...

Card image

Застосування газових сенсорів для моніторингу об’єкт...

Автор(ка) : Данилюк Андрій Романович

Ми вивчили умови формування, властивості та можливіст...

Card image

Застосування залізо-марганцевого сорбенту для очищен...

Автор(ка) : Павлюк Денис Юрійович

Дослідницьку роботу присвячено питанню очищення стіч...

Card image

Розробка комп'ютерного рефрактометра...

Автор(ка) : Бура Анастасія Віталіївна

Метою робити є розробка конструктивно простої комп’ю...

Card image

Багатокомпонентні реакції за участю α-кетоглутарової ...

Автор(ка) : Радченко Олександр Володимирович

Необхідність постійного розширення і оновлення проти...

Card image

Синтез 2-(3-арилпроп-2-еноїл)бензо[f]хромен-3-онів та визна...

Автор(ка) : Терехов Тимур Ігорович

Кумарини-- речовини, що містяться в більшості відомих р...

Card image

Синтетичні фульвокислоти з кверцетину у синтезі наноч...

Автор(ка) : Сіленко Андрій Едуардович

Дослідницьку роботу присвячено розробці методики оде...

Card image

Застосування метал-оксидного сенсора для багатоканал...

Автор(ка) : П'ясецька Анастасія Вікторівна

Детектування компонентів антисептичних препаратів є ...

Card image

Синтез нових аналогів адапалену на основі метиладаман...

Автор(ка) : Хомякова Маргарита Дмитрівна

Основною метою роботи було синтез нового похідного ре...