Науково-Дослідницькі секції: Історія України

Card image

Булава-символ влади: від Гетьмана до Президента ...

Автор(ка) : Шевчук Ольга Тарасівна

Мета прєкту озглянути булаву як символ влади та вид зб...

Card image

Мелетій Семенюк - борець за вільну Україну...

Автор(ка) : Калінчик Тетяна Сергіївна

Історію творять сильні, незламні духом особистості. Па...

Card image

Націоналістичне підпілля у надніпрянській Україні в р...

Автор(ка) : Лукінова Тетяна Володимирівна

Нашу роботу присвячено дослідженню діяльності Органі...

Card image

Повсякденне життя металургів Катеринославської губер...

Автор(ка) : Бовша Софія Володимирівна

На початку ХХ ст. на території Катеринославської губер...

Card image

Українська Гельсінська спілка: виникнення, структура ...

Автор(ка) : Островська Яна Леонідівна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу причин ст...

Card image

Історичний огляд формування української модерної гео...

Автор(ка) : Костенко Ульяна Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено аналізу процесу форму...

Card image

Роль кінематографу в російсько-українській смисловій ...

Автор(ка) : Мачошак Яна Петрівна

Науково-дослідну роботу присвячено ролі кінематограф...

Card image

Пам'ятні монети, медалі та бони України про події Націо...

Автор(ка) : Геращенко Даніїл Сергійович

Суттю пропонованого проєкту є дослідження динаміки ем...

Card image

Гуманітаризм у період Першої світової війни: загально...

Автор(ка) : Басараб Вікторія Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено досі малодослідженій ...

Card image

Соціально-економічні програми українських політичних...

Автор(ка) : Лялюк Остап Тарасович

Науково-дослідницький проєкт присвячено аналізу соці...

Card image

Миколаїв - місто-шпиталь в роки Кримської війни 1853-1856рр...

Автор(ка) : Вахницька Олена Олександрівна

Проблема організації медичної справи в період Східної...

Card image

Володимиреччина у національно-визвольній боротьбі 1944-...

Автор(ка) : Марковець Роман Олегович

Мета роботи полягає у реконструкції суспільно-політич...

Card image

Становлення радянської обрядовості в УРСР (середина 196...

Автор(ка) : Бутенко Валерія Вікторівна

Проєкт присвячено вивченню становлення радянської об...

Card image

Інтеґрація політичної свідомости в загальноукраїнськ...

Автор(ка) : Василевська Анастасія Володимирівна

З огляду на сучасне геополітичне становище України та ...

Card image

Проблеми соціальної рівноваги в економічній думці Анд...

Автор(ка) : Дзюба Олександр Олександрович

Дослідження присвячено виявленню проблем соціальної ...

Card image

Козацька старшина доби Хмельниччини: історичний портр...

Автор(ка) : Янчук Софія Василівна

Мета мого проекту полягає в тому, щоб дослідити старши...

Card image

Резиденція митрополитів Буковини і Далмації: до 10-ї рі...

Автор(ка) : Сарафінчан Надія Вікторівна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню унікальності...

Card image

Умови праці й життя сільських жінок у роки повоєнної в...

Автор(ка) : Руденко Дмитро Олександрович

У дослідницькому проєкті «Умови праці сільських жінок...

Card image

Репресивна політика російської окупаційної влади щод...

Автор(ка) : Фараносова Марія Володимирівна

Репресивна політика російської окупаційної влади щод...