Науково-Дослідницькі секції: Археологія

Card image

Грошовий обіг на території Волині до серединиХVІІ сто...

Автор(ка) : Яницький Сергій Андрійович

Метою роботи є вивчення специфіки грошової системи Во...

Card image

Актуальна археологія: досвід проведення workshop...

Автор(ка) : Максецька Вероніка Андріївна

Популяризація науки серед молоді - тенденція сьогоден...

Card image

Доместикація тварин в культурах епохи неоліту на тери...

Автор(ка) : Савко Юлія Олександрівна

Дослідницький проєкт присвячено дослідженню особливо...

Card image

Слов’янські старожитності Рогатинщини у І – Х ст. (арх...

Автор(ка) : Білоус Валерія Романівна

Однією з цікавих та актуальних тем для Рогатинщини є д...

Card image

"Середнє Поросся ХІ — початку ХІІІ століть як давньор...

Автор(ка) : Снігур Аліса Костянтинівна

Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню...

Card image

Курганний поховальний обряд ямної культури у Верхів’...

Автор(ка) : Почкай Анна Олександрівна

Науковий проєкт присвячено аналізу поховального обря...

Card image

Браслети XI- XIII ст. з Галицької землі...

Автор(ка) : Симко Вікторія

Науково-дослідницький проєкт присвячено характеристи...

Card image

Бондаревські Джерела – нова пам’ятка археології на п...

Автор(ка) : Єрмак Карина Володимирівна

Проєкт присвячений результатам досліджень виявленої ...

Card image

Реконструкція жіночого вбрання доби енеоліту (на прик...

Автор(ка) : Ковтун Дар'я Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено реконструкції жіночог...

Card image

Розвиток чорної металургії на Волині на прикладі посе...

Автор(ка) : Коханевич Марія Віталіївна

Дослідницьку роботу присвячено розвитку чорної мет...

Card image

Знахідки амфорної тари на археологічному комплексі пі...

Автор(ка) : Гусєв Іван Іванович

Знахідки амфорної тари дають змогу визначити торгові ...

Card image

Матеріальна культура українських міст в добу пізнього...

Автор(ка) : Бурлак Ірина Василівна

Розвиток міст з другої половини XIII ст. певною мірою заг...

Card image

Археологічні об’єкти раннього нового часу в околицях ...

Автор(ка) : Бірюк Станіслав Русланович

Перша згадка села під назвою «Шибутінци» в знаходитьс...

Card image

Типологізація та історико-культурна атрибуція археол...

Автор(ка) : Трейтяк Павло Миколайович

Науково-дослідницьку роботу присвячено типологізації...

Card image

Історична топографія Києва у XIII - XVI ст. Аналіз джерел...

Автор(ка) : Слюсарь Денис Євгенович

Темою проєкту є історична топографія міста Києва у ХІІ...

Card image

Дослідження поселення в урочищі Озеро на території Бі...

Автор(ка) : Беседа Богдан Валентинович

Дослідження спрямоване на визначення основних етапів ...