Науково-Дослідницькі секції: Етнологія

Card image

Історико - етнографічне дослідження с. Гущинці...

Автор(ка) : Мазай Галина Володимиріна

Проведено вивчення виникнення і розвитку села Гущинці...

Card image

Культ домашніх тварин у світогляді та господарстві жи...

Автор(ка) : Пікула Дарина Вікторівна

Дослідницька робота присвячена аналізу культу домашн...

Card image

Українські народні обереги та обряди для немовлят: тра...

Автор(ка) : Губа Олександра Олександрівна

Науково-дослідницьку роботу присвячено українським н...

Card image

Традиції церковного шлюбу в житті мешканців Енергодар...

Автор(ка) : Чеботок Валерія Романівна

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню значення ...

Card image

Сонце в родильній обрядовості гуцулів: світоглядний а...

Автор(ка) : Король Вероніка Русланівна

Дослідницька робота присвячена висвітленню локальної...

Card image

Хлібна випічка у весільному обряді населення етнограф...

Автор(ка) : Добрянський Ярослав Ігорович

Дослідницьку роботу присвячено весільній хлібній вип...

Card image

Кутя та коливо: порівняльний аналіз обрядових страв (н...

Автор(ка) : Симко Вікторія Романівна

Науково-дослідницький проєкт присвячено куті та колив...

Card image

Українські традиції в радянському весіллі кінця 50-х - с...

Автор(ка) : Ребенюк Єлизавета Олександрівна

Кінець 50-х – початок 60-х років - дуже цікавий період, ад...

Card image

Караїми та їхня складова в палітрі поліетнічної Одеси...

Автор(ка) : Броцман Даніїл Олександрович

Караїми – нечисленна (загальна чисельність складає бл...

Card image

Ковальство - складне і таємниче мистецтво минулого і с...

Автор(ка) : Бурков Олексій Данилович

Представлена науково-дослідницька робота стала резул...

Card image

Повсякдення поліщуків у системі координат традиційни...

Автор(ка) : Красько Вікторія Вікторівна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню збережених т...

Card image

Архетипний зміст Слобожанської чарівної казки...

Автор(ка) : Коноз Наталія Володимирівна

Актуальність дослідження зумовлена нагальною потребо...

Card image

Народний досвід лікування опікових травм шкіри (на при...

Автор(ка) : Саска Христина Андріївна

Дослідницький проєкт присвячено вивченню народного д...

Card image

Родильна обрядовість Чугуївщини (друга половина ХІХ –...

Автор(ка) : Омельченко Дарина Олексіївна

У дослідницькому проєкті проаналізовано комплексні д...

Card image

Феномен історично актуалізованої колядки українськог...

Автор(ка) : Сімон Анастасія Володимирівна

Історично актуалізовані колядки українського та поль...

Card image

Народна медицина у повсякденному житті сучасних украї...

Автор(ка) : Петрикей Вікторія Володимирівна

У роботі ми розглянули, якими традиційними народними з...

Card image

Борщ як українська національна страва: традиція та суч...

Автор(ка) : Лобанова Дар'я Романівна

Такий важливий компонент народної культури, як їжа, на...

Card image

Шийно-нагрудні жіночі прикраси: історія, типологія, ет...

Автор(ка) : Маковійчук Анастасія Дмитрівна

Тема моєїнауково-дослідницької роботи: «Шийно-нагрудн...

Card image

Традиційний коровайний обряд Київщини кінця ХІХ — сер...

Автор(ка) : Якименко Юлія Олександрівна

Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню...