Науково-Дослідницькі секції: Мікроекономіка та макроекономіка

Card image

Розвиток ринку електромобілів: зарубіжний досвід та в...

Автор(ка) : Левковський Владислав Дмитрович

Динамічність розвитку ринку електромобілів у світі, з...

Card image

Проблеми становлення і розвитку малого та середнього ...

Автор(ка) : Ляховецька Ольга Миколаївна

Малий та середній бізнес є двигуном національної екон...

Card image

Економічна та екологічна доцільність відмови від плас...

Автор(ка) : Бойко Кирило Сергійович

У дослідницькій роботі розглядається актуальна на сьо...

Card image

Удосконалення системи управління зовнішньоекономічн...

Автор(ка) : Орищенко Максим Леонідович

Метою дослідження є вивчення теоретичних і практичних...

Card image

Управління кадровим потенціалом з метою забезпечення ...

Автор(ка) : Левченко Владислава Андріївна

Робота є актуальною та своєчасною через високий рівен...

Card image

Вплив розвитку штучного інтелекту на економіку Україн...

Автор(ка) : Савчій Артур Зорянович

Роботу присвячено дослідженню перспектив розвитку шт...

Card image

Соціальне підприємництво в Україні: фінансові та прав...

Автор(ка) : Магдалінчук Віра Сергіївна

Внаслідок проведених досліджень було виявлено сутніс...

Card image

Формування капіталу здоров’я населення України...

Автор(ка) : Дукай Катерина Василівна

Дослідницьку роботу присвячено проблемі дepжaвного peгу...

Card image

Конкурс проєктів місцевих ініціатив як інструмент роз...

Автор(ка) : Мицавка Вікторія Степанівна

Світовий досвід показує, що рушійною силою соціально-е...

Card image

Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах корона...

Автор(ка) : Аксьонова Аміна Віталіївна

Метою мого дослідження було вивчення ролі малого та с...

Card image

Вплив пандемії Covid-19 на економіку країн світу ...

Автор(ка) : Гоцанога Олена Олегівна

Метою моєї роботи було дослідження стану і тенденцій в...

Card image

Розвиток тренду крафтового харчового виробництва в ум...

Автор(ка) : Романко Анастасія Іванівна

У дослідницькій роботі закцентовано увагу на крафтові...

Card image

Цифрові компетентності населення як сучасна детермін...

Автор(ка) : Ключник Дарія Артурівна

Робота присвячена дослідженню впливу цифрових компет...

Card image

Економічні аспекти розвитку шерингової економіки при ...

Автор(ка) : Боднар Степан Дмитрович

Дослідницьку роботу присвячено економічним аспектам ...

Card image

Статистичне дослідження чинників, що впливають на сум...

Автор(ка) : Любовицький Олександр Віталійович

Науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженню ч...

Card image

Інтенсифікація розвитку маркетингу вражень за рахуно...

Автор(ка) : Руккас Олена Кирилівна

Актуальність теми дослідження обґрунтовано важливіст...

Card image

Просторова модель економічного розвитку країн в умова...

Автор(ка) : Пильщик Єлизавета Костянтинівна

Конвергенція – поширена модель еволюції, пов’язана з ...

Card image

Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на ринок праці в Укра...

Автор(ка) : Галюс Вікторія Юріївна

Дослідницьку роботу присвячено сучасному ринку праці ...

Card image

Проблеми безробіття молоді та напрямки їх вирішення...

Автор(ка) : Гонтар Дарина Олександрівна

У науково-дослідницькій роботі «Проблеми безробіття м...

Card image

Стан та перспективи розвитку рослинництва в Чернігівс...

Автор(ка) : Масло Руслан Віталійович

В роботі досліджено розвиток рослинництва Чернігівсь...

Card image

Цінова політика фірми

Автор(ка) : Романюк Катерина Григорівна

Формування і реалізація цінової політики фірми є одни...