Науково-Дослідницькі секції: Технологічні процеси та перспективні технології

Card image

Енергоощадна технологія фракціонування альтернативн...

Автор(ка) : Журба Даниїл Юрійович

Застосування найбільш прогресивного в наш час способу...

Card image

Застосування звукових можливостей виробничого обладн...

Автор(ка) : Сичук Аліна Вікторівна

Практично будь-який механічний пристрій при роботі ви...

Card image

Методи контролю цілісності газотранспортної труби...

Автор(ка) : Мансуров Гліб Рінатович

У роботі відкрито явище двостороннього руху газу кріз...

Card image

Розроблення індукторного генератора з зубчастим рото...

Автор(ка) : Кірпіченко Кирило Євгенович

Розроблено нову конструкцію індукторного генератора ...

Card image

Визначання фізичних властивостей вирощених кристалів...

Автор(ка) : Рудий Дмитро Ігорович

Проект полягає у дослідженню фізичних речовин вирощен...

Card image

Покращення продуктивності сонячної електростанції...

Автор(ка) : Мартинова Юлія Володимирівна

У ході роботи був проведений аналіз доцільності та пер...

Card image

Створення пристрою для корекції психоемоційного стан...

Автор(ка) : Щєпін Валерій Валерійович

Дослідницьку роботу присвячено процесу корекції (покр...

Card image

Комплексна система визначення pH ґрунту ...

Автор(ка) : Думайло Володимир Борисович

Кожна рослина, має свої вимоги до рівня кислотності гр...

Card image

Вплив випромінювання мікрохвильової печі на фізико-хі...

Автор(ка) : Цикало Єлизавета Дмитрівна

У роботі досліджувався вплив мікрохвильового опромін...

Card image

Багатофункціональне лабораторне обладнання для дослі...

Автор(ка) : Соловей Станіслав Романович

У процесі виконання роботи отримано наступні результа...

Card image

Модель фільтра для очистки води комбінованими методам...

Автор(ка) : Паріпа Вікторія Василівна

Під час написання науково-дослідницької роботи було с...

Card image

Властивості води під впливом звукових хвиль...

Автор(ка) : Фесун Анна Валеріївна

Ми звернулися до проблеми поширення звуку у воді, адже ...

Card image

Технологія сповільнення кліматичних змін та стабіліз...

Автор(ка) : Дудук Андрій Іванович

Моя дослідницька робота присвячена пошуку шляхів посл...

Card image

Дослідження теплофізичних характеристик теплоакумул...

Автор(ка) : Волокіта Анна Андріївна

Декагідрат сульфату натрію завдяки здатності накопич...

Card image

Розробка концепції міського енергоефективного електр...

Автор(ка) : Русін Антон Іванович

У роботі запропонована концепція міського енергоефек...

Card image

Розробка алгоритму роботи рекуператора системи прито...

Автор(ка) : Олександренко Ольга Вікторівна

У роботі проаналізовано чинники створення мікрокліма...

Card image

Застосування технології вимірювання діелектричної пр...

Автор(ка) : Шевчук Катерина Сергіївна

Я вивчала технологію використання ємнісних датчиків, ...

Card image

Дослідження магнітом’яких матеріалів...

Автор(ка) : Полянський Богдан Вадимович

Робота націлена на зменшення негативних факторів, пов...

Card image

Рефлекторна V-подібна установка для підвищення ефекти...

Автор(ка) : Лазарова Єлизавета Геннадіївна

У роботі аналізуються недоліки сучасних сонячних бата...