Науково-Дослідницькі секції: Матеріалознавство

Card image

Структура і властивості монокристалів плюмбум дийоди...

Автор(ка) : Скорубський Дмитро Ігорович

Під час дослідження було вирощено монокристали плюмбу...

Card image

Дослідження поведінки діамагнетиків у неоднорідному ...

Автор(ка) : Стасовський Олександр Олександрович

Магнетики використовується у багатьох технологічних ...

Card image

Дослідження властивостей морської трави зостери ...

Автор(ка) : Залуцька Поліна Олексіївна

Проєкт присвячений проблемам пошуку економічно вигід...

Card image

Дослідження впливу мікроструктури на магнітні характ...

Автор(ка) : Середенко Кирило Артемович

Дослідницьку роботу присвячено аналізу залежності ко...

Card image

Люмінесценсія та люмінесцентні матеріали на основі іо...

Автор(ка) : Вичівська Сніжана Святославівна

Дослідницьку роботу присвячено люмінесцентним матері...

Card image

Текстильний утеплювач із суцвіття рогози...

Автор(ка) : Туманова Анна Вадимівна

На сучасному етапі розвитку суспільства в цілому пита...

Card image

Дослідження твердості сталевих імплантатів з іонами т...

Автор(ка) : Гончарова Аліна Віталіївна

Серед найперспективніших технологій модифікування ...

Card image

Одержання та оптичні властивості біонанокомплексів н...

Автор(ка) : Шаклеін Олег Тарасович

Робота присвячена вивченню впливу технологічних факт...

Card image

Дослідження магнітних рідин для smart-амортизаційних пр...

Автор(ка) : Репало Кирило Володимирович

Дослідницьку роботу було присвячено пошуку і розробці...

Card image

Термостабілізація полімерних композитів нанодисперс...

Автор(ка) : Паша Олексій Дмитрович

Полівінілхлорид - один з найпоширеніших полімерів, що ...

Card image

Використання методів машинного навчання для прогнозу...

Автор(ка) : Мороз Богдан Андрійович

Дослідницьку роботу присвячено використання методів ...

Card image

Методика розрахунку щільності речовин у конденсовано...

Автор(ка) : Афанасова Ярослава Олексіївна

Автором роботи вперше досліджено закономірності між з...

Card image

Комплексна оцінка безпечності захисних масок...

Автор(ка) : Гітченко Вадим Сергійович

Одним із засобів індивідуального захисту в умовах пан...

Card image

Дослідження властивостей алюмінію як анодного матері...

Автор(ка) : Московець Артем Ігорович

У цьому дослідженні була створена батарея з електрохі...