Науково-Дослідницькі секції: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Card image

Дослідження функцій брудних грошей, отриманих протипр...

Автор(ка) : Тишик Максим Васильович

У проєкті було дослідженно функції брудних грошей та п...

Card image

Стабілізація валютного курсу як необхідний фактор еко...

Автор(ка) : Міхальова Мар'яна Олександрівна

Динамічні курсові коливання на валютному ринку країн...

Card image

Державний борг України та проблеми його обслуговуванн...

Автор(ка) : Берестовенко Ярослав Юрійович

У роботі узагальнено теоретичні проблеми, методи і спо...

Card image

Формування заощаджень українськими домогосподарства...

Автор(ка) : Кулеш Надія Андріївна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню процесу форм...

Card image

Особливості біткоїна та торгівля на біржі Binance...

Автор(ка) : Савчук Сергій Сергійович

Ми хотіли дослідити торгівлю криптовалютами та біткої...

Card image

Світова фінансова система: еволюція та індикатори кри...

Автор(ка) : Дурицький Сергій Романович

Дослідницьку роботу присвячено теоретичним питанням ...

Card image

Тенденції розвитку стартапів в Україні...

Автор(ка) : Цибрієнко Єлизавета Андріївна

Дослідницьку роботу присвячено проблематиці стартап-...

Card image

Механізм управління державним боргом в економіці Укра...

Автор(ка) : Попова Олена Олександрівна

На сучасному етапі державний борг є невід’ємним елеме...

Card image

Грошові потоки кіберспортивного бізнесу...

Автор(ка) : Левченко Дмитро Олександрович

Кіберспортивний бізнес – це новий перспективний напр...

Card image

Фінансова грамотність населення як складова соціальн...

Автор(ка) : Тарасун Тарас Романович

У роботі досліджено теоретичні основи фінансової грам...

Card image

Податок на розкіш в Україні: його місце у податковій си...

Автор(ка) : Морозова Яна Юріївна

У дослідницькій роботі теоретично узагальнено та запр...

Card image

Розвиток криптовалют у сучасній системі грошового обі...

Автор(ка) : Берестова Альона Олегівна

Актуальність теми обумовлюється тим, що за умов сучасн...

Card image

Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку України...

Автор(ка) : Ваврічен Вікторія Олексіївна

Дослідницьку роботу присвячено впливу пандемії корон...

Card image

Грошово-кредитне регулювання Національного банку Укр...

Автор(ка) : Чернов Олександр Сергійович

Кризові явища в економіці делалі частіше стають невід...