Науково-Дослідницькі секції: Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Card image

Симулятор еволюції та природного добору...

Автор(ка) : Лук'янюк Аріан Олександрович

Проєкт представляє собою симулятор, що має за мету пол...

Card image

Мобільний застосунок для написання словникових дикта...

Автор(ка) : Міщук Роман Андрійович

Згідно з вимогами Постанови №437 Кабінету Міністрів Ук...

Card image

Мультимедійна система для визначення та класифікації ...

Автор(ка) : Абдулазізов Ібрахім Октамович

В умовах пандемії коронавірусу в місцях великого скуп...

Card image

Ігри як засіб підвищення мотивації учнів до навчання...

Автор(ка) : Ковальчук Дар‘я Миколаївна

У даній науковій роботі представлено дослідження ігро...

Card image

Інструмент для підготовки учнів молодших класів до ма...

Автор(ка) : Лазарева Дарія Андріївна

Проєкт стосується розробки ігрової навчальної програ...

Card image

Навчальна програма: Розв'язування систем лінійних рів...

Автор(ка) : Сметаняк Арсен Владиславович

Розроблено програму, яка може розв'язувати системи лін...

Card image

Онлайн сервіс Tinkercad Circuits як засіб для створення та моні...

Автор(ка) : Зеленов Павло Олександрович

Останнім часом широко використовують плату Arduino як зас...

Card image

Діагностична гра для перевірки цілісності поля зору...

Автор(ка) : Шаманський Кирило Олександрович

Дослідницьку роботу присвячено створенню програмного...

Card image

Проектування та реалізація ігрової програми "Rokkilike"...

Автор(ка) : Омельчук Олег Русланович

Мій проект це 2-вимірна гра з елементами 3D стилю Action RPG(Ro...

Card image

Електронний довідник-тренажер з неорганічної хімії...

Автор(ка) : Котляров Теодор Кирилович

Електронний довідник-тренажер з хімії це програма яка ...

Card image

Доповнена реальність на уроках трудового навчання...

Автор(ка) : Калюх Павло Миколайович

Мета даної pоботи була у ствоpеннi засобу навчання на уp...

Card image

Імітаційне моделювання діяльності відділення банку...

Автор(ка) : Заболотний Даніл Володимирович

Дану роботу присвячено побудові і дослідженню комп’ю...

Card image

Використання технологій Xamarin для створення ігрового м...

Автор(ка) : Дмитрина Ірина Ігорівна

Розробка мобільних додатків стає все більш популярною...

Card image

Моделювання поширення вірусної інфекції в організова...

Автор(ка) : Пашковський Артем Вадимович

Мета проекту - створити за допомогою математичного мод...

Card image

Дослідження існуючих методів поліпшення продуктивнос...

Автор(ка) : Панчук Олександр Вікторович

В результаті виконання поставлених завдань було дослі...

Card image

Програмний засіб "Graph" для дослідження фізичних явищ (е...

Автор(ка) : Акулов Микола Григорович

У ході дослідження було розглянуто та побудовано мате...

Card image

Розробка навчальної гри з моделюванням космічних об'є...

Автор(ка) : Свинарчук Денис Сергійович

Суть даного дослідження полягає в розробці комп’ютер...