Рибка Вероніка Сергіївна

Вплив антиоксидантів на показники індукованих мутацій в популяції Drosophila melanogaster за дії похідних гідразинів

Video Poster Left Poster Right