Кириченко Ірина Василівна

Репрезентація теми "скіфської України" у поемі-баладі Ліни Костенко та офортах Володимира Бахтова: проєкт "Скіфська Одіссея"

Video Poster Left Poster Right