Шпиняк Максим Вікторович

Оптичні аналогії в розсіянні електронів на потенціальних сходинках в графені

Video Poster Left Poster Right