Корнейчук Олександра Львівна

Дослідження впливу гіперпараметрів повнозв’язаної та згорткової нейронних мереж на якісні характеристики навчання та класифікації

Video Poster Left Poster Right